<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Knappere for norske kommuner neste år

Staten holder igjen på frie inntekter til kommunene. Dette vil merkes når utgiftene til barnevern og pleie- og omsorg skal betales.

    Publisert 14. mai 2019 kl. 15.49
    Oppdatert 14. mai 2019 klokken 15.54
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 396 ord

    Veksten er på mellom 0,3 og 0,5 prosent.Kommunal- og moderniseringsministeren argumenterer for at den lave veksten gir muligheter både til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene.- Krevende budsjett- Så forstår jeg at det er krevende å sy sammen kommunebudsjettet, men det er et godt rom for å øke tjenestetilbudet og ikke minst ha mer effektive tjenester, sier Monica Mæland (H).Tirsdag la regjeringen fram kommuneproposisjonen for 2020 sammen med årets reviderte nasjonalbudsjett.Det går bra i Norge, og dermed strammes kommuneøkonomien inn. Kommunenes utgifter til pensjoner er blitt mindre. Listen over antall kommuner på Robek-listen som overvåkes fordi de har dårlig råd, reduseres.Tøft for små kommunerRegjeringen legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Mens for fylkeskommunene anslår departementet at det kan slå ut på en skala på fra mellom 200 millioner mindre til 100 millioner mer om man sammenligner neste år med i år.Senterpartiet er bekymret på vegne av innbyggerne i kommunene og frykter at kommunene ikke blir i stand til å oppfylle forventningene som regjeringen skaper.- Dette vil merkes på pleie og omsorg for eldre, men også for barna. I mange kommuner er dette den største utgiftsposten. Det blir kutt. Tilbudene og kvaliteten på det de eldre får, vil bli redusert. I Oslo kan det bety at folk blir flyttet fra en del av byen til den andre, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.Færre ungdommerFor fylkeskommunene merkes det på budsjettene at det er nedgang i antall elever i videregående.- Vi har lagt opp til å dekke demografiutgiftene. Kommunene får økte utgifter, mens fylkeskommunene har nedgang i sin demografi fordi det blir færre 16- og 18-åringer, sier Mæland.Kuttene for fylkeskommunene vil gå ut over elevene, varsler SV.- Dette vil ramme elevene i videregående skoler, de som trenger hjelp til oppstart av bedrifter og alle som er avhengig av transport, enten du kjører på fylkesveiene eller med buss og ferjer, sier SVs kommunalpolitiske talsperson Karin Andersen. Hun mener at hele regionreformen er spill for galleriet, og at Høyre og Fremskrittspartiets plan er å nedlegge fylkesnivået.KS reagerer også på at regjeringen legger opp til å redusere inntektene til fylkeskommunene. Det har i flere år vært reduksjon i overføringene til regional utvikling.- Regjeringen og Stortinget vet at det ikke er nok å vedta en reform, det må faktisk penger til, sier leder Gunn Marit Helgesen i KS.