<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Har en reell formue på 111 millioner

Jonas Gahr Støre er rikere enn han selv liker å innrømme. En lukrativ statspensjon, hytte på Sørlandet og hus i Vettakollen gjør at den reelle formuen er på 111 millioner kroner.

  Publisert 31. aug. 2019 kl. 15.04
  Oppdatert 3. sep. 2019 klokken 16.50
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 920 ord
  VELSTÅENDE: Ap-leder Jonas Gahr Støre eier verdier for 111 millioner kroner, ikke 68 millioner kroner som han kunngjorde onsdag. Foto: NTB Scanpix

  (Denne artikkelen ble først publisert 27. juli 2019.)

  Onsdag denne uken la Ap-leder Jonas Gahr Støre for andre gang frem en samlet oversikt over sin privatøkonomi på eget initiativ.

  Oversikten viser at han hadde en nettoformue på 68 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.

  Tallene som ble presentert gjenspeiler imidlertid ikke de reelle verdiene Ap-lederen besitter, siden ligningsverdier på både hus og hytte er blitt benyttet. I tillegg har politikeren en lukrativ pensjonsordning, som heller ikke er nevnt med et ord.

  – Når du først viser åpenhet, hadde det ikke vært mer ryddig å legge frem de reelle verdiene, gjennom å få en megler til å fastsette verdier på hytte og hus?

  «Jonas Gahr Støre har, i år som i fjor, vist full åpenhet rundt sin økonomi basert på egen selvangivelse og familieselskapet Femstøs årsregnskap. Når det gjelder verdien av hus og hytte er det ligningsverdi som brukes i selvangivelsen, slik alle gjør. Likevel, for å synliggjøre verdiene bedre, har han også i oversikten vist frem den estimerte verdien av eiendommene som ligger til grunn for eiendomsskatten som betales for disse. Det er ikke foretatt taksering av eiendommene, fordi det ikke er noen planer om å selge», skriver kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiet i en e-post, på vegne av Jonas Gahr Støre.

  Store verdier i aksjer

  Eierskapet i investeringsselskapet Femstø utgjør store deler av formuen til Støre. Han eier 76 prosent av aksjene, mens barna eier resten. Ved utgangen av fjoråret hadde investeringsselskapet en bokført egenkapital på 88 millioner kroner.

  Justerer man for politikerens eierandel, gir det verdier for 67,3 millioner kroner. Under valgkampen i 2017 kom det frem at Støre hadde en betydelig formue i det London-baserte hedgefondet Egerton, som han senere valgte å realisere etter massivt press.

  Etter salget av andelene i hedgefondet, gjenspeiler balansen i investeringsselskapet de reelle verdiene.

  «Femstø er en passiv investor som utelukkende bruker eksterne forvaltere, DNB og Danske Bank, og tar ikke selv investeringsbeslutninger. Femstø vil forholde seg til denne organiseringen så lenge Jonas Gahr Støre er aktiv i politikken. DNB og Danske Bank har plassert Femstøs midler i rentebærende papirer og aksjefond. Begge banker forvalter midlene i tråd med deres ansvarlige og bærekraftige prinsipper for forvaltning, etter i hovedsak samme retningslinjer som Statens pensjonsfond utland», skriver Ap-lederen i rapporten.

  I fjor tapte Femstø 1,2 millioner kroner, etter at investeringsselskapet ble tynget av et dårlig år i aksjemarkedet.

  Oversikt over formuen

   

  Oversikt over reell formue

  Aksjer i Femstø 67,3 mill. kr
  Hus (markedsverdi) 25,0 mill. kr
  Hytte (markedsverdi) 15,0 mill. kr
  Pensjon (nåverdi) 7,4 mill. kr
  Aksjesparekonto 2,0 mill. kr
  Bankinnskudd 1,7 mill. kr
  Gjeld −7,9 mill. kr
  Nettoformue Cirka 111 mill. kr

  Jonas Gahr Støres egen fremstilling

  Aksjer i Femstø 67,3 mill. kr
  Hus (ligningsverdi) 4,2 mill. kr
  Hytte (ligningsverdi) 0,9 mill. kr
  Aksjesparekonto 2,0 mill. kr
  Bankinnskudd 1,7 mill. kr
  Gjeld −7,9 mill. kr
  Nettoformue Cirka 68 mill. kr
   

  Hytte og hus

  Støre er bosatt i Risbekkveien, som ligger nederst i Vettakollen, litt øst for Holmenkollen i Oslo. Tomten er på over 2 mål, og ifølge tallene som ble offentliggjort har huset en ligningsverdi på 4,2 millioner kroner. I en note presiserer politikeren at boligen er taksert til 15 millioner kroner i forbindelse med utregning av eiendomsskatt.

  Taksten Oslo kommune har satt, er imidlertid altfor lav, ifølge eiendomsmeglere Finansavisen har snakket med. En prislapp på 25 millioner kroner er en mer realistisk markedsverdi på Støres eiendom.

  HUS: Jonas Gahr Støres boligeiendom i Risbekkveien i Vettakollen er verdt 25 millioner kroner. Foto: Anders Pedersen-Bjergaard

  Hver sommer tilbringer Jonas Gahr Støre på sommerparadiset i Kilsund, litt utenfor Tvedestrand. Hytta har vært i familiens eie siden 1950 og ble overdratt til Ap-lederen i 2005 for 6,5 millioner kroner.

  Eiendommen består av flere bygningsmasser og er på 17 mål med strandlinje. Lokale eiendomsmeglere mener at markedsverdien av sørlandsidyllen er på cirka 15 millioner kroner.

  I 2017 ble det støy etter at Finansavisen skrev at arbeiderne som oppgraderte bryggen ved landstedet gjorde det uten at skatt og moms ble betalt.

  HYTTE: Ferieparadiset på 17 mål i Kilsund i Tvedestrand har en markedsverdi på 15 millioner kroner. Foto: 1881

  Lukrativ pensjon

  Politikere er opp gjennom årene blitt kritisert for å ha en særdeles lukrativ pensjonsordning. Jonas Gahr Støre er intet unntak, og han kan vente seg en komfortabel pensjonisttilværelse.

  På oppdrag for Finansavisen har aktuar Jorunn Slagstad i Norwegian Insurance Partner foretatt en nåverdiberegning av hans pensjon.

  Beregningene tar utgangspunkt i et pensjonsgrunnlag på 12G, hvor innslaget utgjør 1.198.296 kroner. Støre har en fullt opptjent statsrådspensjon fra tiden som statsråd, og den øvrige opptjeningen vil samordnes med statsrådspensjonen og gå til fradrag.

  Pensjonsordningen for statsråder gir rett til alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Videre utbetales alderspensjon livsvarig fra 65 år.

  Nåverdien av Ap-lederens ytelser fra denne ordningen utgjør 7,4 millioner kroner, ifølge Norwegian Insurance Partner.

  Støre betaler heller ingen formuesskatt på pensjonen. Til sammenligning må folk flest med dårligere pensjonsbetingelser spare til alderdommen i aksjer og eiendom, og blir dermed rammet av formuesskatt.

  «Når det gjelder fremtidig verdi av stortingspensjonen, har ikke Støre ført opp det, verken i fjor eller i år», skriver kommunikasjonsrådgiveren.

  Tresifret

  I tillegg til aksjer i Femstø, pensjon, hytte og hus, eier Jonas Gahr Støre en aksjesparekonto verdsatt til 2 millioner kroner, og han har 1,7 millioner kroner stående på en bankkonto. Ved utgangen av fjoråret hadde han gjeld på tilsammen 7,9 millioner kroner.

  Legger man sammen alle verdiene til politikeren, er den reelle formuen på 111 millioner kroner. Det er 43 millioner kroner høyere enn hva han selv kommuniserte onsdag.

  Ser man bort fra nåverdien av hans pensjon, er formuen på 103 millioner kroner. Oversikten viser også at Støre hadde en stortingslønn på 955.188 kroner og en samlet inntekt på 1,5 millioner kroner i fjor.

  Totalt betalte han litt over en million kroner i skatt, hvorav formuesskatt utgjorde 512.500 kroner.

  Støres formue stammer fra arv fra Støres bestefar og foreldre, etter salg av den familieeide industribedriften Jøtul i 1977.