<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Åpen høring om Nav-skandalen

Stortinget innkaller til åpen høring om Nav-skandalen torsdag 9. januar. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt.

Publisert 26. nov. 2019 kl. 14.25
Oppdatert 26. nov. 2019 klokken 14.26
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 194 ord
UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).  Foto: NTB Scanpix

Muligens må også dagen etter benyttes for å få gjennomført høringen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har siden saken sprakk 28. oktober måttet svare på en rekke spørsmål fra komiteen. Nå må hun også forklare seg i en åpen høring i Stortinget.

Fakta om trygdeskandalen

* Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.

* Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.

* Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort 57 feilaktige saker, og det er betalt ut rundt 1 million kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et ekspertutvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år.

* Også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité undersøker saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november.

(NTB)

Blant de mest sentrale spørsmålene i høringen blir hvorfor ikke alarmen gikk tidligere.