<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Vi må ta lærdom av Nav-saken

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk Nav-skandalen i fanget da han tiltrådte. Onsdag satte han ned sin første arbeidsgruppe.

Publisert 29. jan. 2020 kl. 14.58
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 488 ord
NAV: Torbjørn Røe Isaksen overtok ansvaret for den største rettsskandalen i norsk historie da han fredag ble utnevnt til ny arbeids- og sosialminister etter Anniken Hauglie. Her sammen med  arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Røe Isaksen overtok ansvaret for den største rettsskandalen i norsk historie da han fredag ble utnevnt til ny arbeids- og sosialminister etter Anniken Hauglie.

Allerede onsdag, på sin tredje arbeidsdag i departementet, møtte han de sentrale partene i saken – Nav-direktør Sigrun Vågeng, riksadvokat Jørn Maurud og avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik fra Trygderetten – for å drøfte hvordan informasjonsutvekslingen mellom etatene bør håndteres fremover.

– Dette er en viktig del av Riksadvokatens og Navs arbeid for å få bedre kommunikasjon, sier Isaksen til NTB. Han har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal bidra til å utvikle og forbedre informasjonsflyten.

– Jobb å gjøre

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har kommet med sterk kritikk av både Nav og departementet for ikke å varsle umiddelbart da de ble klar over at folk som har blitt dømt og fengslet for trygdesvindel, har blitt urettmessig straffeforfulgt.

Minst 78 personer er uriktig dømt, og mange tusen er rammet av at Nav i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Buschs etterfølger Jørn Sigurd Maurud sier til NTB at møtet onsdag er et ledd i å sikre at en slik skandale ikke skjer igjen.

– Men vi har fått bekreftet at Nav har en jobb å gjøre, sier han.

– Må prøve igjen

Nav-direktør Sigrun Vågeng understreker nok en gang at Nav er i full gang med å rydde opp etter skandalen. De rundt 2.400 sakene der folk feilaktig har fått krav om tilbakebetaling, skal være ferdig behandlet før sommeren, sier hun til NTB.

– Hva vil du si til de mange som nå melder om at de ikke kommer gjennom til Nav, eller ikke får svar på sine henvendelser?

– De må bare prøve igjen, sier Vågeng.

Røe Isaksen erklærte allerede fredag at han i likhet med Hauglie har tillit til Vågeng.

– Systemet må lære

Han forsikrer at myndighetenes førsteprioritet er å sikre alle som er blitt berørt av skandalen.

– Det er at de som har krav på utbetalinger, får det, og at klager og fri rettshjelp-ordninger fungerer som de skal. På litt lengre sikt må vi også se hva hele systemet vårt kan lære av dette, sier Røe Isaksen.

– Det kan også innebære at loven må endres, sier arbeidsministeren.

I Nav-høringen på Stortinget i begynnelsen av januar ble det fra flere hold påpekt at det som står i den norske trygdeloven, er i direkte motstrid med EØS-reglene, uten at det kommer tydelig fram i lovteksten.

– Kommer du til å gjøre noe annerledes enn din forgjenger?

– Det er litt for tidlig å si, sier Røe Isaksen.

– Hvordan var det å ta over et departement der en slik sak ligger som en tung skygge?

– Det er et privilegium å få være statsråd og et viktig samfunnsoppdrag som jeg tar på det største alvor. Hvis jeg vil realisere meg selv, skal jeg skrive en roman, sier statsråden.