<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ap ber Solberg bla opp for å kutte fergepriser

Regjeringen må allerede i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med ekstrabevilgninger for å få ned prisen på fergebilletter, krever Arbeiderpartiet.

Publisert 30. jan. 2020 kl. 13.21
Oppdatert 30. jan. 2020 klokken 13.23
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 484 ord
PROTESTER: En rekke steder langs kysten, som her i Møre og Romsdal, har befolkningen protestert mot et prishopp på ferjebilletter ved nyttår. Nå blir saken igjen tema i Stortinget. Foto: NTB Scanpix

– Resultatet av den politikken regjeringen fører, er en oppskrift på å bygge motstand mot det grønne skiftet, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til NTB.

– Ved å sende strømregningen for elektrifisering av fergene direkte til kystbefolkningen skaper man bare motstand mot den viktige kampen mot klimaendringene, mener han.

Forslaget blir fremmet når redegjørelsen til statsminister Erna Solberg (H) om regjeringsgrunnlaget skal debatteres i Stortinget torsdag.

Medieoppslag har de siste ukene vist at dagpendlere og familier som er avhengige av fergetilbud, risikerer mange tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av økte takster etter nyttår. I Nordland og Møre og Romsdal har det vært protester mot prishoppet, og Nordland droppet nylig økningen.

– Takstene må ned, rett og slett, sier Skjærans nestlederkollega i Ap, Hadia Tajik, til NTB.

«Fergeopprør»

Ap krever nå at regjeringen legger frem et forslag om midler til fylkeskommunene for å redusere fergetakstene og «sikre overgang til lav-/nullutslippsferjer på en måte som ikke belaster alminnelig reisendes utgifter.»

– Det har pågått et fergeopprør i ukes- og månedsvis, der helt vanlige familier er blitt påført en ganske stor økning i utgifter som de er nødt til å ha, fordi de må ta ferge for å pendle til jobben, dra på skole eller fritidsaktiviteter, sier Tajik.

Hun mener regjeringen så langt bare har toet sine hender og bedt fylkene ordne opp selv.

– Men realiteten er at regjeringen har gitt fylkeskommunene for lite penger til å drifte sine oppgaver og til å legge om til lav- og nullutslippsferger.

– Ikke gode nok rammer

Tajik mener regjeringen ikke har satt fylkene i stand til å gjøre de investeringene som må til for å gjøre fergeparken grønnere.

– Regjeringen mener dette er et fylkeskommunalt ansvar, og det er vel rødgrønt styre i flere av kystfylkene?

– Det ville vært lettere for fylkene å holde fergetakstene nede hvis de hadde økonomiske rammer som gjorde det mulig for dem, sier Tajik.

– Og det har de ikke fått?

– Vi mener ikke det. Med vårt alternative budsjett ville de hatt bedre forutsetninger. Bare i 2020 har vi lagt inn en halv milliard mer til fylkene enn regjeringen. I tillegg har vi satt av nesten 100 millioner mer til investeringer i elferger.

Sp forslag inne

Senterpartiet har allerede foreslått å be regjeringen utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter i forbindelse med revidert budsjett. Sp vil at staten fullt ut skal kompensere fylkenes inntektstap ved innføring av en slik ordning.

Partiet har også foreslått at staten fullt ut må ta merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

Konfrontert med spørsmål om fergeopprøret i Stortinget nylig, svarte statsministeren at fergetakster for fylkesferger er et ansvar for fylkeskommunene. Hun viste til at regjeringen i 2018, i forbindelse med omlegging til en grønnere fergepark, satte av 100 millioner kroner mer til fylkene på ferger og endret kostnadsnøkkelen.

Statsministeren sa også at man ennå venter på å høste erfaringer fra de stedene man har gått over til mer klimavennlige ferger. Hun understreket også at dette ikke er årsaken til prishoppet i Nordland.