<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Får lov til å plassere til negativ rente

Nicolai Tangen får plassere sine milliarder i statssertifikater. Ingen banker er store nok til å håndtere 5 milliarder kroner, mener Norges Bank.

Publisert 1. okt. 2020 kl. 13.38
Oppdatert 1. okt. 2020 klokken 14.13
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 374 ord
For stor: Nicolai Tangen må plassere sine milliarder i statsobligasjoner, mener Norges Bank nå. Foto: NTB Scanpix

Etter den reviderte ansettelsesavtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen, ble det for en drøy måned siden bestemt at Tangen skulle selge seg helt ut av sine aktiviteter. Midlene skulle plasseres på bankkonto.

Nå varsler Norges Bank i et brev at dette ikke går. Ingen bank er stor nok.

Åpningen Tangen tilbys er imidlertid ikke særlig lønnsom. Papirene Norges Bank tilbyr ham å plassere i har for tiden negativ rente. Det er det ennå ingen bankkonto i Norge som har.

Også problemer med hvitvaskingsreglene gjør at Norges Bank nå går fra kravet om bankplassering av Tangens 5 milliarder kroner fra nedsalget i AKO-virksomhetene, samt hans 2,9 milliarder kroner fra tidligere bankinnskudd i utlandet.

«Det har derfor samlet sett vist seg vanskelig å spre investeringene tilstrekkelig til å unngå betydelig eksponering mot enkeltbanker», skriver Norges Bank i sitt brev til Finansdepartementet.

Negativ rente 

«Et naturlig utgangspunkt er plasseringer i nære substitutter til bankinnskudd i forhold til avkastning, risiko og likviditet. Det er i tillegg lagt til grunn at plasseringene ikke skal overlappe mot NBIMs mandat», skriver Banken.

Derfor åpnes det nå for at Tangen utover sine bankinnskudd også kan plassere i norske og utenlandske statspapirer med inntil 12 måneders løpetid, og i andre papirer utstedt av offentlige myndigheter og institusjoner med inntil 12 måneders løpetid.

Tangen ligger ikke an til å dra inn mye i rente på slike plasseringer. Statskasseveksler (det nye navnet på norske statssertifikater) hadde renter på 0,02–0,07 prosent sent i august. 

Det gjelder ikke lenger. Nå er renten på 3-månedersplasseringer minus 0,08 prosent, mens 12-månedersveksler gir minus 0,05 prosent.

Fordi Tangen må holde seg innenfor 12 måneders løpetid, blir det heller ingen overlapping med NBIMs obligasjonsplasseringer.

Tangen kan ikke plassere i selskapsobligasjoner.

Slipper forvalter

Den tidligere avtalen krevde at Tangen måtte forvalte sine midler via en tillitsmann og «blind trust».

Med den nye ordningen slipper Tangen å involvere andre. 

Det tillates ikke at Tangen plasserer i papirer fra lavskatteland. Han kan heller ikke bruke fondsforvaltere som også har oppdrag for NBIM, eller investere i rentepapirer som er stengt ute fra NBIMs investeringsunivers.

Norges Bank bruker Citibank Group som depotbank for NBIM. Derfor kan Tangen ikke ha bankinnskudd der.

Ingen innskudd i noen enkeltbank kan være over 400 millioner kroner på innskuddstidspunktet. 

Den nye avtalen trer i kraft umiddelbart.