<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Slakter rapport om formuesskatt

Olaf Thommassen raser etter at Frischsenteret publiserte en analyse som peker ut formuesskatten som noe som skaper arbeidsplasser. 

Publisert 5. okt. 2020 kl. 14.08
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 376 ord
SKUFFET: SMB Norge-sjef Olaf Thommessen Foto: SMB Norge

I en rapport fra Frischsenteret konkluderer de med at formuesskatt bidrar til å skape nye arbeidsplasser i norsk næringsliv. Dette står i sterk kontrast til en rapport som SMB Norge publiserte i forrige uke, som viser det motsatte.

Omplasseringseffekten

– Det kan virke som om Frischsenteret har hatt en agenda her. De har kun fokusert på formuesskattens omfordelende virkning og sett på direkte effekter internt i bedriften. Dermed har de bevisst valgt å se bort fra formuesskattens lammende effekt på SMB-sektorens generelle tilgang til kapital, sier SMB Norge-sjef Olaf Thommessen.

Thommessen sier videre at rapporten fra Frischsenteret får strykkarakter fra hverdagsnæringslivet.

I rapporten fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU sier de at hovedresultatet fra analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier. Utvalgets tolkning av resultatet er at omplasseringseffekten dominerer. Noe som vil si at «høyere formuesskatt gjør det mer lønnsomt for eierne å plassere formuen i bedriften, ettersom dette kan bidra til å redusere formuesskatten. Spesielt vil det være lønnsomt å investere i «humankapital» (ansatte) ettersom humankapitalen ikke inngår i balansen og dermed ikke fanges opp som skattemessig formue hos eier.»

– Mot bedre viten

SMB Norge publiserte i forrige uke i samarbeid med Ny Analyse en rapport om formuesskattens effekt på landets små og mellomstore bedrifter. Den konkluderte med at formuesskatten hemmer småbedriftenes tilgang til kapital.

– I motsetning til store bedrifter kommer over 90 prosent av alle investeringer i SMB-segmentet fra privateid norsk kapital, og svært ofte fra bedriftens egenkapital. Denne tappes som følge av formuesskatten, noe som svekker bedriftenes evne til å skape nye arbeidsplasser, sier Thommessen.

SMB Norge

  • Har ca. 5.000 medlemmer. 
  • Medlemsbedriftene spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. 
  • Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. 
  • Bedriftene sysselsetter i overkant av 25.000 arbeidsplasser.

SMB Norge-sjefen er lei av at enkelte fortsatt insisterer på å tegne et bilde av formuesskatt som en Robin Hood-skatt, hvor man omfordeler formue fra de aller rikeste til de fattige.

– Mot bedre viten velger man å se bort fra at over 90 prosent av dem som faktisk betaler denne formuesskatten er helt vanlige småbedriftseiere som jobber hardt for å få hjulene til å gå rundt, sier han.