<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Roser budsjettavtalen

Maritimt Forum gir uforbeholden ros til FrP for budsjettforliket. Også Rederiforbundet er fornøyd.

Publisert 2. des. 2020 kl. 07.11
Oppdatert 2. des. 2020 klokken 12.40
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 243 ord
«VIKTIGE OG POSITIVE IMPULSER»: - Vi vil gi honnør til FrP som har stått på og kjempet for gjennomslag for den norske maritime klyngen. Totalt sett vil dette gi viktige og positive impulser inn i 2021, sier Ivar Engan i Maritimt Forum. Foto: Tom O. Kleppestø

FrP har reversert regjeringens kuttforslag og styrket nettolønnsordningen for sjøfolk med 600 millioner kroner.

– FrP har fått gjennomslag for å trygge arbeidsplassene. Det gir tryggere rammevilkår og vil bidra til å lose den norske maritime klyngen gjennom krisen, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Droppet kutt

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lå det opprinnelig inne et kuttforslag på nesten 300 millioner kroner for nettolønnsordningen.

Regjeringen foreslo blant annet å fjerne nettolønnsordningen for sjøfolk i den internasjonale flåten og å innføre et makstak i alle ordningene for sysselsetting av norske sjøfolk.

I budsjettavtalen er dette reversert. I stedet styrkes ordningen slik at man sikrer konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk på norske skip.

I tillegg forsterkes finansieringsordningen for norske verft og det innføres et system med vrakpant for offshore serviceskip.

Det er ordningen for kondemnering av skip i nærskipsfarten som utvides til også å omfatte offshoreskip. Det er avsatt 150 millioner kroner til dette.

– Solid håndsrekning

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Frp innebærer dessuten en utvidelse av byggelånsordningen i Garantiinstituttet for eksportkreditt, Giek, til å omfatte forskuddsgarantier på inntil 50 prosent.

– Vi har nå fått på plass viktige aktivitetsskapende krisetiltak og en solid håndsrekning til verftene som har opplevd svært vanskelig tider etter pandemiutbruddet i mars. Dette er tiltak som vi er svært glade for, sier Engan.

Også Rederiforbundet er fornøyd:

– Dette er viktige gjennomslag og sender positive signaler til en næring som opplever krevende tider. Vi har fått gode avklaringer som sikrer stabile maritime rammevilkår, sier adm. direktør Harald Solberg.