<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Venter flere forhåndsstemmer og forbereder karantenestemming

Er du i karantene eller isolasjon skal kommunene gå langt for å la deg stemme i årets stortingsvalg. Pandemien gjør også at flere ventes å forhåndsstemme.

Publisert 8. aug. 2021 kl. 10.34
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 571 ord
STØRRE AVSTAND: Det blir trolig større avstander i køene utenfor valglokalene den 13. september. Her fra Grieghallen i Bergen under kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Foto: NTB

Fra og med tirsdag åpnes det for forhåndsstemming til stortingsvalget. Fra før har de som har behov for å stemme tidlig og de som stemmer fra utlandet, kunnet stemme siden 1. juli.

På grunn av coronapandemien er det ventet at det vil bli flere som forhåndsstemmer i år. Erfaringene fra andre land viser det samme: Mindre enn én tredel av velgerne stemte på selve valgdagen da New Zealand valgte parlament i oktober 2020, mens nesten 100 millioner forhåndsstemte i USA i november.

Under stortingsvalget i 2017 var det drøyt 1,03 millioner som forhåndsstemte, noe som utgjorde 27,3 prosent av de stemmeberettigede, og nesten 35 prosent av de totale stemmene i valget.

– Ja, det er grunn til å forvente økt forhåndsstemming, som også er grunn til at kommunene har fått adgang til å telle slike stemmer før valglokalene stenger, sier samfunnsdirektør Helge Eide i KS til NTB.

Tilpasser gjennomføringen

Han legger til at det er opp til hver enkelt kommune om de vil la være å komme med anbefalinger, eller vil anbefale folk å forhåndsstemme istedenfor å stemme på valgdagen. Bergen kommune har allerede kommet med en anbefaling.

– Vi anbefaler de som har bestemt seg for hva de skal stemme på, å forhåndsstemme, sier rådgiver Helene Halse ved bystyrets kontor i Bergen til NRK.

Valggjennomføringen er tilpasset smittesituasjonen. Midlertidige endringer i valgloven åpner blant annet for at personer i karantene skal få egne valglokaler, mens coronasmittede i isolasjon skal få stemme hjemmefra. Alle skal få bruke stemmeretten sin hvis de vil, og kommunene har ikke mulighet til å innføre smitteverntiltak som går imot dette prinsippet.

– Vi håper at de fleste er vaksinert før stortingsvalget, og at smittetallene er lave i september, men vi må være forberedt på ulike scenarioer, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB i april.

Må ha planer

Han legger til at kravene til smittevern i «karantenelokaler» vil være strengere enn i vanlige lokaler. Folk i karantene som ikke har mulighet til å komme seg til et slikt sted, kan søke om å stemme hjemmefra på valgdagen.

Eide i KS er klar på at kommunene må være forberedt på at det blir klart større behov for såkalt ambulerende stemmegivning enn vanlig. Samtidig er bildet uforutsigbart, fordi lokale utbrudd oppstår uten forvarsel.

– Det viktigste er at valgstyret har planer for håndtering, sier Eide.

Også Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skriver i en epost til NTB at kommunene må ha beredskap på mange områder, og at valggjennomføringen blir krevende for mange. En arbeidsgruppe departementet har sammen med blant andre KS skal kartlegge de ekstra kostnadene knyttet til valggjennomføring i en pandemi, og det kan bli aktuelt å kompensere kommunene.

Noen kommuner har vært ekstra kreative. Oslo kommune tillater velgere å forhåndsstemme fra bilen sin på Valle Hovin, dersom de er i karantene.

Kan bli forsinkelser

Kommunene har som nevnt, fått mulighet til å begynne opptellingen av forhåndsstemmer en dag tidligere enn vanlig. I tillegg er det krav om at valgmedarbeiderne ivaretar smittevern og holder avstand også under opptellingen.

– Det er derfor mulig at det endelige resultatet blir klart noe senere enn vanlig i år, skriver KMD.

En av konsekvensene kan bli at det blir neglebiting for flere kandidater. Man vet nemlig ikke helt sikkert hvordan de 19 utjevningsmandatene skal fordeles, før alle valgdistriktene er helt ferdige med opptellingen.