<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– I praksis starten på avviklingen av oljebransjen

Budsjettenigheten mellom regjeringen og SV er i praksis starten på avviklingen av oljebransjen, mener Frps Hans Andreas Limi.

Publisert 29. nov. 2021 kl. 18.32
Oppdatert 29. nov. 2021 klokken 18.32
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 405 ord
OLJEKRITIKK: Fra Hans Andreas Limi (Frp). Foto: NTB

Limi sier at hans første reaksjon på budsjettenigheten er at SV hjelper Arbeiderpartiet med å innfri på løfter. Han er sterkt kritisk til grepene som tas i oljepolitikken, der 26. konsesjonsrunde stanses og CO2-avgiften på norsk sokkel økes.

Han kaller det et taktskifte i oljepolitikken.

– Det betyr at man i realiteten stopper olje- og gassleting i nye områder. Det kan bety redusert verdiskapning, og det kan true de mange tusen arbeidsplassene vi har i den bransjen. Det er første skritt mot en avvikling, sier Limi til NTB.

Frps finanspolitiske talsmann etterlyser også grep for å bøte på de høye strømprisene. Kuttet i elavgiften videreføres, men det er for lite, mener han. Samtidig kritiserer Limi skatte- og avgiftstrykket budsjettet legger opp til.

Økt formuesskatt, færre må betale

Ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) får 82 prosent lavere eller likt skattetrykk.

– For en vanlig bilist i Norge vil ikke kostnadene gå opp, de vil være de samme som i år, sier han.

Formuesskatten økes, men det er færre som må betale ettersom bunnfradraget heves til 1,7 millioner kroner. Det blir anslått at 578.600 personer må betale formuesskatt i 2022.

Det er 10.600 færre enn i budsjettet Erna Solbergs regjering la frem, og 11.600 færre enn budsjettetendringene Støre-regjeringen først kom med.

Særavgiftene reduseres med 60 millioner kroner fra det opprinnelige budsjettet til Støre-regjeringen.

– De aller rikeste kan puste lettet ut

Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt, sier at selv om regjeringspartiene har snudd flere av Høyre-regjeringas usosiale kutt, har det rødgrønne budsjettforliket fortsatt mye som er grått, og også delvis blått.

– Selv om feriepengene er reddet for neste år, ligger de over 100.000 som fortsatt er arbeidsledige an til å gå ned i inntekt fra nyttår, sier hun til NTB.

– Det opplever vi er i strid med hva regjeringsplattformen signaliserte, om at korona-krisetiltakene skal vare så lenge det er krise, legger hun til.

De aller rikeste kan puste lettet ut, sier Sneve Martinussen.

– Regjeringa tviholder på skatteforliket med høyresiden og freder det skattekuttet som har hatt mest å si for økt ulikhet, den lave selskapsskatten, som gjør at den rikeste énprosenten betaler lavere skatt enn mange vanlige arbeidsfolk, sier Rødt-politikeren.

Hun kritiserer også helsepolitikken, som Rødt mener fører til at det blir dyrere å være syk neste år fordi egenandelen på helsetjenester økes med 461 kroner.

– Og dessverre er budsjettet fortsatt for tannløst på tannhelse. Det er ikke i nærheten av å leve opp til Hurdalsplattformens mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester, sier Sneve Martinussen.

(©NTB)