<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SV flytter på 3,6 milliarder i budsjettet – prioriterer fattige, klima og bistand

Mer til dem som har minst, momsfritak på elbiler og mer til bistand. SV mener å ha fått til et budsjett som er grønnere og mer rettferdig.

Publisert 14. juni 2022 kl. 09.04
Oppdatert 14. juni 2022 klokken 09.59
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 603 ord
REVIDERT: Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) fra pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett. Foto: NTB

– Gjennom disse forhandlingene har vi fått betydelige gjennomslag for fordeling, klima og natur og på internasjonal solidaritet. Vi får mye igjen for den rollen vi har i dette samarbeidet og opposisjonstilværelsen, sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski da hun tirsdag la frem de viktigste gjennomslagene til SV i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Etter tre uker med tøffe forhandlinger la Kaski frem enighet om revidert nasjonalbudsjett tirsdag morgen, sammen med Arbeiderpartiets Eigil Knutsen og Senterpartiets Geir Pollestad.

Totalt har SV fått flyttet på 3,6 milliarder kroner i forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Partiene har ikke falt for fristelsen til å sprøyte inn nye oljemilliarder i budsjettet for å oppnå enighet. Kaski bedyret at «det har ikke vært noe mål for oss å øke oljepengebruken» under pressekonferansen i vandrehallen i Stortinget.

Ingen økning i oljepengebruken

– Vi kunne sikkert blitt ferdig for et par uker siden, hvis vi bare hadde økt oljepengebruken. Men det mener jeg hadde vært dårlig for landet på sikt. Det ønsket vi å unngå denne gangen, og det ønsker vi å unngå også fremover, sa Eigil Knutsen i Ap.

Av SVs viktigste gjennomslag fremhevet Kaski spesielt:

 • Regjeringens forslag til kutt i bistandsbudsjettet på 4 milliarder kroner blir delvis kompensert med 2,5 milliarder kroner.
 • Sosialstønaden oppjusteres med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent, samt at flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.
 • Momsfritaket for elbiler beholdes for biler som koster 500.000 kroner eller mindre. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.

Stanser boring ved iskanten

Fra regjeringens side var det utlyst tre blokker nær den fysiske iskanten. Disse tre blokkene tas ut etter budsjettforhandlingene mellom Ap, SP og SV.

– De skal ikke gis til oljeselskaper slik at de kan bore etter olje i iskanten. Det gjelder for i år. Det har ikke skjedd før at et miljøparti får gjennomslag for å sette den type grenser for oljeselskapene, slik vi gjør her i dag, sa Kaski.

Norsk olje og gass er skuffet over regjeringens grep.

– Det er bra det ikke blir endringer i de midlertidige skatteendringene, men vi er skuffet over at det trekkes tilbake blokker ved neste TFO. Vi står midt i en energikrise hvor Europa skal kvitte seg med all russisk gass. Samtidig ber EU Norge levere så mye gass som mulig. Hvis Norge skal opprettholde et stabilt nivå på gassleveransene til Europa, må vi fortsette å lete og finne mer gass. Da er det et uheldig signal å trekke tilbake leteområder på norsk sokkel, sier avdelingsdirektør Torbjørn Giæver Eriksen i Norsk olje og gass.

Fakta om revidert-avtalen

Dette er noen av punktene regjeringspartiene Ap og Sp er enige med SV om:

 • Utvikling: Øker utviklingsbudsjettet med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.
 • Sosialhjelp: Sosialstønad prisjusteres opp med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent.
 • Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.
 • Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i Iskanten siden tre oljeblokker i Iskanten Ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde.
 • Coronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 fram til første halvår 2022.
 • Motorvei: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter fram mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveiprosjekter.
 • Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.
 • Ocean Space Centre: prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.
 • Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.
 • Elbiler: Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.
 • AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.
 • Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.
Kilde: NTB

(NTB)