<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Forsvarer tog-oppsplitting – mener ett selskap kan gi færre reisende

Jernbanedirektoratet forsvarer planen om å splitte opp togtrafikken på Østlandet mellom Vy og Flytoget. Fordelene veier tyngre enn ulempene, mener de.

Publisert 17. sep. 2022 kl. 11.34
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 350 ord
Foto: NTB

– Det er vår samlede vurdering at de potensielle fordelene ved en oppdeling i to avtaler veier tyngre enn ulempene med tanke på å oppnå et best mulig togtilbud til de reisende, skriver Jernbanedirektoratet i et brev til Samferdselsdepartementet.

Bakgrunnen er at regjeringen ba Jernbanedirektoratet svare på kritikk fra Vy om prosessen.

– Oppsummert er det vår vurdering at tildeling til én operatør vil gjøre det vanskeligere å utnytte de styrkene som ligger i de ulike selskapene og svekke måloppnåelse knyttet til «mer fornøyde kunder» og «flere reisende», skriver direktoratet i brevet, og viser til to av kriteriene direktoratet har brukt i sitt arbeid.

Omdiskutert

Det har vakt oppsikt at Jernbanedirektoratet planlegger å dele togtrafikken på Østlandet opp i to «pakker», og at de har gått i dialog med Flytoget om den ene og Vy om den andre. Både fagbevegelsen, Vy og flere partier har kritisert prosessen.

Kritikken har blant annet ført til at regjeringen nå vurderer å slå sammen de to statlige togselskapene, men parallelt fortsetter også prosessen med en mulig oppsplitting.

Vy har beregnet at man vil tape to milliarder kroner i stordriftsfordeler ved å splitte opp tilbudet. Den vurderingen deler ikke direktoratet.

– Jernbanedirektoratet er ikke forelagt de konkrete beregningene av de stordriftsfordelene Vy viser til. Basert på den informasjon vi har, anser vi imidlertid anslagene som urealistisk høye:

Vy har blant annet etterlyst det faglige grunnlaget for Jernbanedirektoratets beslutning, og kritisert tidsplanen.

– Det kan vi avkrefte

Jernbanedirektoratet innrømmer at tidsrammen er stram. Samtidig påpeker direktoratet at det ligger grundige vurderinger bak avgjørelsen om å gå i dialog med Flytoget om den ene trafikkpakken og Vy om den andre.

– Vurderingene ble gjennomført av erfarne fagpersoner i Jernbanedirektoratet, med solid kompetanse på transportanalyse, markedsforutsetninger og drift av jernbane, heter det i brevet. Brevet er undertegnet jernbanedirektør Knut Sletta og avdelingsdirektør Erik Lund.

Vy har påpekt at de er avtaleforpliktet til å bruke en betydelig andel gamle tog med mange feil og negative kundekonsekvenser, men direktoratet avviser at dette har påvirket vurderingen av selskapene.

– Vy antyder at våre vurderinger av «kvalitet/omdømme/brukertilfredshet» er farget av forskjeller i dagens materiellpark mellom de to aktuelle avtalepartene. Det kan vi avkrefte, skriver direktoratet.

(NTB)