<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Venter 100 milliarder i utgiftsøkning neste år

Lønns- og prisvekst, ekstraordinære høye strømpriser og flyktningesituasjonen er blant flere faktorer som gjør at Finansdepartementet nå varsler et inndekningsbehov på flere titalls milliarder kroner i neste statsbudsjett.

  Publisert 18. sep. 2022 kl. 14.23
  Oppdatert 18. sep. 2022 klokken 14.53
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 232 ord
  FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NTB

  «I 2023 øker utgiftene i statsbudsjettet betydelig på viktige områder. Selv om staten også får høyere inntekter neste år, øker utgiftene mer. Samlet sett får vi derfor et inndekningsbehov i statsbudsjettet for neste år på flere titalls milliarder kroner», skriver Finansdepartementet i en pressemelding søndag.

  Videre skriver departementet at utgiftsveksten vil komme blant annet innenfor områder som folketrygden, mottak og integrering av ukrainske flykninger, pågående byggeprosjekter og videreføring av strømstønadsordningen for husholdningene. 

  Det anslås at utgiftenen på disse fire områdene til sammen vil øke med rundt 100 milliarder kroner til neste år, sammenlignet med saldert budsjett for 2022.

  «Økningene skyldes flere forhold, som høy lønns- og prisvekst, ekstraordinære høye strømpriser, flyktningesituasjonen, og at alderssammensetningen i befolkningen endres», skriver departementet.

  Inntektene strekker ikke til

  Finansdepartementet skriver videre at høye strømpriser og økt lønns- og prisvekst også fører til vekst i statens underliggende inntekter fra Fastland-Norge, men at dette skjer i langt mindre grad enn økningen i utgiftene som nevnes. 

   For å redusere prispresset har regjeringen tidligere vært tydelig på at oljepengebruken skal reduseres i 2023.

  «Økt oljepengebruk ville lagt ytterligere press på prisveksten og rentebanen, og kunne i neste omgang ført til økt ledighet. På tross av ekstraordinære høye inntekter fra petroleumsnæringen må gapet mellom utgifts- og inntektssiden derfor lukkes på andre måter enn økt oljepengebruk», skriver departementet.

  Hvordan regjeringen finner inndekning vil fremgå av Statsbudsjettet 2023 som legges frem 6. oktober 2022, heter det i pressemeldingen.