<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norge vil fortsatt slippe til russiske fiskefartøy

Alle russiske fiskefartøy som kommer til Norge, skal kontrolleres, og de får kun legge til i Kirkenes, Tromsø og Båtsfjord.

Publisert 6. okt. 2022 kl. 18.00
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 519 ord
KAN FORTSATT LEGGE TIL: Russiske fiskebåter ved kai i Kirkenes. NTB

Innskjerpingen ble kjent under en hasteinnkalt pressekonferanse med flere statsråder til stede torsdag ettermiddag.

I forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina har Norge, som eneste land, fortsatt et unntak som gir russiske fiskefartøy tilgang til norske havner.

Fått informasjon

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) opplyser at Norge har fulgt nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner for å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland.

– Vi har fått informasjon som gjør at vi må stramme inn tilgangen for russiske fiskefartøy til å anløpe norske havner og også øke kontrollen, sier utenriksministeren.

Regjeringens mål er at alle russiske fiskefartøy skal kontrolleres i norske havner, og det er tollvesenet som skal stå for dette.

Flest anløp

Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes er valgt fordi dette er de tre havnene med flest anløp av russiske fiskefartøy.

– Norge har hatt et fiskerisamarbeid med Russland i nesten 50 år, også gjennom den kalde krigen, poengterer fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Vi har et viktig ansvar for å sikre god forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet som vi deler med Russland. Vi er avhengig av et fungerende fiskerisamarbeid med Russland for å få dette til i praksis. Unntaket for russiske fiskefartøy består derfor, men blir med dette strammet inn, fortsetter han.

Taus om etterretning

Under pressekonferansen ønsket ikke justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) å svare på spørsmål om regjeringen mistenker at russiske fiskefartøy har blitt brukt i etterretning?

– I et åpent samfunn som Norge må vi ta høyde for at ulike typer av lovlig aktivitet kan misbrukes blant annet til etterretningsformål. Det følger vi med på generelt grunnlag, og det er også noe av bakgrunnen for at regjeringen har styrket Politiets sikkerhetstjeneste det siste halvåret, for å øke evnen til å forebygge det, for å avdekke det og å håndtere en eventuell aktivitet. Og så kan jeg ikke gå nærmere inn på det konkrete spørsmålet, sier justis- og beredskapsministeren.

Venstre: Ikke nok

Venstre-leder Guri Melby sier det er bra at regjeringen strammer til for russiske fiskefartøys adgang til norske havner, men at det ikke er nok.

– Selv om regjeringen nå har tatt noen skritt i riktig retning, så har de ikke gode nok argumenter for hvorfor russiske fiskefartøy fortsatt skal få delvis tilgang til norske havner, sier Melby.

– Hvis regjeringen faktisk mener at disse fiskefartøyene utgjør en sikkerhetsrisiko, så burde de fullføre resonnementet sitt og stenge havnene helt. Fremdeles er det mulig for Putin å tjene på fiskefartøyene sine, fortsetter hun.

– Risiko for militære kapasiteter

Høyre har hele tiden bedt regjeringen innføre et havneforbud og i lang tid bedt om revurdering av unntak for fiskefartøy, understreker Høyres Ine Eriksen Søreide, som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Risikoen for at fartøyene kan være utstyrt med militære kapasiteter eller kan brukes til å omgå sanksjonsregler og eksportkontrollregelverk, er betydelig. Dette har også forsvarssjefen pekt på tidligere. Av samme grunn har vi også bedt regjeringen revurdere tillatelsen som er gitt til Akademik Sergey Vavilov for å gjennomføre et forskningstokt, sier hun.

Hun ber samtidig regjeringen fortsette å løpende vurdere om russiske fiskefartøy i det hele tatt skal få anløpe norske havner i den sikkerhetspolitiske situasjonen som er nå.

(©NTB)