<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Senterpartiet forsvarer lakseskatten

Sp-nestleder Ola Borten Moe mener det er «rett og rimelig at vi tar noe av overskuddet i oppdrett og beholder det i Norge, til bruk for det norske fellesskapet.»

Publisert 21. okt. 2022
Oppdatert 25. okt. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 443 ord
I FORSVAR: Sp-nestleder Ola Borten Moe. Foto: NTB

– Denne oversikten viser at det er store milliardoverskudd som forsvinner ut av landet fra de store lakseselskapene, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe til NTB. 

– Det er viktig at mer av de store verdiene som blir skapt i norske fjorder og langs den norske kysten, blir igjen i Norge, i stedet for at de sendes ut av landet til multinasjonale selskaper og utenlandske investorer, slår han fast.

Oversikt

Ifølge utregningen til Senterpartiet eies 48 prosent av aksjene i de fem største havbruksselskapene – Mowi, Salmar, Lerøy, Cermaq og Grieg – av utenlandske eiere. Tas det sjette største selskapet med, Norway Royal Salmon, er den utenlandske eierandelen på 43 prosent.

Mowi er det største selskapet med en anslått markedsverdi på 71,5 milliarder kroner. På eiersiden er det 75 prosent utenlandsk eierskap.

I fjor betalte Mowi drøyt 2,3 milliarder kroner i utbytte til eierne. Av dette ble drøyt 1,7 milliarder sendt ut av Norge.

Nummer to på listen, Salmar, betalte ut i overkant av 2,35 milliarder kroner i utbytte. Av dette gikk nesten 650 millioner kroner til utenlandske eiere.

Utregningen er foretatt ved at Senterpartiet har skaffet seg oversikt over alle aksjeeierne i de respektive selskapene den siste uken, ned til en eierandel på 0,1 prosent. Deretter har de regnet ut hvor stor andel av det utbetalte utbyttet som er blitt de utenlandske eierne til del.

Forsvar

Regnestykket er utarbeidet som et forsvar for regjeringens forslag om en grunnrenteskatt på 40 prosent og en samlet skatt på 62 prosent for den norske havbruksnæringen.

Både havbruksnæringen og partier på høyresiden har reagert kraftig på skatteskjerpelsen, som er ventet å drive inn over 30 milliarder kroner i statskassen fra 2024.

– Jeg mener det er rett og rimelig at vi nå tar noe av dette overskuddet og beholder det i Norge, til bruk for det norske fellesskapet. Dette er penger som kan brukes på forsvar, skole, politi og barnehage, sier Borten Moe.

– Senterpartiet ønsker at deler av milliardoverskuddet fra de største havbruksselskapene skal komme tilbake til lokalsamfunnene og kommunene som stiller areal til rådighet. Det er det innføringen av grunnrenteskatt for havbruksnæringen handler om, sier han.

Borten Moe påpeker også at grunnrenteskatten ikke gjør noen forskjell på norske og utenlandske eiere, i motsetning til formuesskatten.

– Fortsatt lønnsomt

Sp-nestlederen peker på at størrelsen på utbyttene viser at det fortsatt vil være lønnsomt å drive med lakseoppdrett i Norge.

I alt ble det utbetalt over 6,6 milliarder kroner i utbytte fra de fem største selskapene i fjor.

– Når de aller største oppdrettsselskapene har mulighet til å gi så store utbytter til eierne sine, viser det at det fortsatt vil være stor lønnsomhet selv om de må bidra litt mer til fellesskapet. De kommer fortsatt til å tjene gode penger, sier Borten Moe.

(©NTB)