<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil legge ned Jernbanedirektoratet

Senterpartiet går inn for å legge ned Jernbanedirektoratet. I tillegg har partiet vedtatt at oppsplittingen av togtrafikken på Østlandet må stanses.

Publisert 25. okt. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 365 ord
VIL LEGGE NED: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og første nestleder Ola Borten Moe. Foto: NTB

– Senterpartiets landsstyre har lite forståelse for hvilke samfunnsoppdrag Jernbanedirektoratet har å løse all den tid jernbanereformen ikke videreføres. Derfor er det riktig å planlegge for at direktoratet legges ned. Det vil spare samfunnet for unødig byråkrati, kostnader og ressurser, heter det i en uttalelse som ble vedtatt på Senterpartiets landsstyremøte tirsdag.

Partiet tar også tydelig standpunkt i striden om oppsplittingen av togtilbudet på Østlandet.

Regjeringen, som Senterpartiet også er del av, har lagt opp til en prosess hvor togtrafikken kan bli splittet mellom Vy og Flytoget. Jernbanedirektoratet er i dialog med de to selskapene om dette.

Dette sier landsstyret nå tydelig nei til.

– Senterpartiets landsstyre vil at prosessen med forhandlinger om togkjøring på Østlandet stanses, heter det i uttalelsen.

Landsstyret gjør det også klart at Vy bør få tildelt den samlede togkjøringen på Østlandet.

Landsstyret: – Brudd med Hurdalsplattformen

Den mulige oppsplittingen av togtilbudet på Østlandet har skapt sterke reaksjoner, blant annet i fagbevegelsen. Men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har forsvart prosessen.

Senterpartiets landsstyre mener på sin side at framgangsmåten er i strid med det Ap og Sp ble enige om i Hurdal i fjor høst. I den politiske plattformen slår regjeringen nemlig fast at de skal stanse både oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen.

– At det ble regjeringsskifte, har tydeligvis ikke hatt en stor nok effekt på Jernbanedirektoratet. Tidligere i høst varslet de at Flytoget kunne få tildelt en av de to pakkene med togkjøring på Østlandet. De umiddelbare reaksjonene fra jernbanesektoren har vært forståelige og planene er i strid med det Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige om i Hurdalsplattformen, skriver Sp-landsstyret.

Videre skriver de at direktoratet har stått i front for oppsplitting og ansvarspulverisering av jernbanen, «til stor motstand fra berørte ansatte, fagforeninger og tillitsvalgte.»

Nygård: – Må gjøre noe

Samferdselsminister Nygård har begrunnet delingen av trafikken på Østlandet i to pakker med at togkapasiteten er sprengt i tunnelen som går gjennom Oslo, og at Flytoget har konsesjon til å kjøre gjennom tunnelen 10 ganger hver time.

– For å få økt kapasitet til passasjerene på togene, må vi gjøre noe med det. Flytoget er en nøkkel, sa Ap-statsråden til NTB i september.

Nygård har imidlertid satt i gang en utredning av muligheten for å slå sammen Vy og Flytoget, som begge er statlige selskaper.

(©NTB)