<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ureaprisene noe opp

Granulert urea fra Egypt har steget litt denne uken, og handles til rundt 557 dollar pr. tonn, etter å ha utviklet seg relativt flatt også forrige uke.

Publisert 2. des. 2022 kl. 12.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 327 ord
UREA: Prisene noe opp. Foto: Dreamstime

 

Granulert urea fra Egypt har steget litt denne uken, og handles til rundt 557 dollar pr. tonn, etter å ha utviklet seg relativt flatt også forrige uke.

Europeiske markeder har ikke vært vitne til prisnedgangen man har sett andre steder, skriver Pareto Securities. Dette skyldes først og fremst fordi de baserer seg på forsyninger fra Nord-Afrika, hvor produsentenes ordrebøker er bedre dekket.

I USA er det ifølge Berenberg begrenset kjøpsaktivitet, ettersom bønder ser ut til å utsette gjødselkjøpene med håp om at prisene vil falle videre, og er ikke villig til å forplikte seg til de nåværende prisene. Overskuddsvolumer eksporteres til utlandet, inkludert Europa.

To variabler vil være nøkkelen i nitrogenmarkedene fremover, skriver Berenberg: For det første har India startet opp tre nye fabrikker de siste 12 månedene, noe som til sammen bør ha en operativ kapasitet på over 3 millioner tonn pr. år – og derfor kan redusere importanbudene neste år. Den andre variabelen er gassprisen, da det i Berenbergs øyne er sannsynlig at europeiske gasslagre tømmes, som vil føre til at høye priser fremtvinger nok en runde med fabrikknedstenginger.

Det kreves et ytterligere anbud for dekke Indias ureabehov for inneværende sesong, og lokale rapporter antyder ifølge Pareto en kunngjøring i midten av desember. Profercy mener det vil være nødvendig med rundt 1,0–1,5 millioner tonn urea for forsendelse innen utgangen av januar. Dette forutsetter at innenlandsk produksjon opprettholdes salget er på linje eller lavere enn i fjor.

Nitratprisene holder seg stabile både i Europa og internasjonalt, skriver Pareto videre. I Europa er etterspørselen fraværende, men høyere gasspriser har satt en stopper prisfallet. I de internasjonale markedene har eksportkvotebegrensningene av russisk AN strammet inn tilbudet. For ammoniakk fortsetter det negative prissentimentet.

Ellers anslår Pareto at Yaras run-rate EPS denne uken har falt til 30 fra 80 kroner, som følge av lavere gjødselpriser og høyere gasskostnader. Tidligere denne uken nedgraderte Deutsche Bank sin anbefaling på Yara til hold fra kjøp.

(TDN Direkt)