<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sterk vekst i norske overnattinger

Det var en kraftig vekst i norske overnattinger i juni i år, sammenlignet med juni i fjor.

Publisert 30. juli 2021 kl. 09.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 299 ord

Bare ved to tidligere år har Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert flere norske overnattinger i juni.

Tall fra overnattingsstatistikken viser at det var om lag 2,8 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingsvirksomheter i juni i år. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Juni var i år fortsatt preget av få utenlandske overnattinger, selv om det var flere lettelser i reiserestriksjoner. Samlet sett viste overnattinger for juni i år målt mot juni 2019 en nedgang på 35 prosent.

Utenlandske overnattinger falt med hele 91 prosent, mens norske overnattinger fall kun med 3,4 prosent sammenlignet med rekordåret 2019.

Over millionen

For andre gang siden SSB startet med å registrere overnattinger på campingplasser i 1968, var det flere enn en million norske overnattinger i juni.

Mange nordmenn benyttet campingplasser i fjor også, men i år var det over 100.000 flere overnattinger. Innlandet, Agder og Nordland hadde alle en betydelig økning i overnattinger og bidro mest til økningen.

En nedgang i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag dempet oppgangen.

Hoteller opp

Det var om lag 1,2 millioner overnattinger ved norske hoteller i juni, en økning på rundt 19 prosent fra juni i fjor. Selv om det var en økning på over 200.000 overnattinger sammenlignet med juni i fjor, var det likevel under halvparten av overnattingene det vanligvis er i juni.

Sammenlignet med juni i fjor var det og en oppgang i alle fylker. Særlig Innlandet, Oslo og Nordland skilte seg ut med den største økningen i antall overnattinger.

7 av 10 borte

Sammenlignet med to år tilbake er sju av ti overnattinger blitt borte i Oslo og på Svalbard, som sammen med Viken og Vestland mistet mer enn halvparten av overnattingene de hadde for to år siden.

I den andre enden av skalaen hadde Agder, Nordland, Vestfold og Telemark en mindre nedgang, med henholdsvis 5, 14 og 15 prosent færre overnattinger.

(©NTB)