<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norge gir 120 nye millioner for å løse naturkrisen i verden

Norge øker sitt bidrag til internasjonal natur med 120 millioner friske kroner for å kickstarte gjennomføringen av en ny naturavtale.

Publisert 17. des. 2022 kl. 16.38
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 406 ord
120 MILLIONER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide setter av 120 millioner for å kickstarte naturavtalen. Foto: NTB

Det varsler klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fra Montreal, der han deltar på FNs naturkonferanse som nå er på oppløpssiden.

– Hvis vi skal løse naturkrisen må alle bidra mer, også Norge. Derfor vil regjeringen øke naturbistanden betydelig frem mot 2026, sier Eide.

Finansieringen av naturavtalen er et av de store spørsmålene på naturtoppmøtet i Montreal. Ifølge regjeringen er Norge verdens femte største bidragsyter til naturbistand.

De nye midlene Eide kunngjør fra Montreal finansieres over statsbudsjettet for 2023. Det er en pakke for å stimulere til rask handling og oppfølging av naturavtalen.

– Norge har hele tiden tatt sterkt til orde for en naturavtale med gode oppfølgingsmekanismer, slik at avtalen fører til handling. Vi har tidlig i prosessen foreslått en konkret mekanisme som skal sikre dette. Nå ønsker understreker vi dette poenget ved å legge på bordet nye, friske penger til prosjekter som skal sikre rask handling etter toppmøtet, sier Eide.

– Viktig

Eide sier at pengene skal gå til prosjekter som er rettet inn mot å løse noen av de viktigste hindringene land opplever når de skal snu naturtapet.

– Mangel på kunnskap, gjennomføringssystemer og penger. Vi håper denne pakken blir en katalysator som hjelper arbeid med å levere på natursamtalen raskt i gang i mange land, sier Eide.

Regnskogfondet sier at støtten er viktig for rask oppfølging av naturavtalen i regnskoglandene.

– Vi har store forventninger til at naturavtalen som nå forhandles fører til en global dugnad for regnskogen. Alle land vil bli bedt om å levere nye og ambisiøse planer for hvordan bevare mer natur, og denne støtten kan være et viktig bidrag for å realisere den økte politiske viljen i regnskoglandene for å sikre dette viktige økosystemet, sier Anders Haug Larsen, avdelingsleder for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet.

– Flott bidrag

Verdens naturfond (WWF) sier at det norske bidraget er flott.

– Det er viktig at arbeidet med å få på plass nasjonale tiltaksplaner i utviklingsland kommer i gang så raskt som mulig etter at naturavtalen er inngått her i Montreal, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Samtidig er det viktig å understreke at det vanskeligste temaet på naturtoppmøtet er nettopp finansiering. Det er et stort gap mellom ambisjonene i naturavtalen og finansieringsbehovet. De rike landene må legge mer penger på bordet for at utviklingsland skal kunne klare å gjennomføre naturtiltak og bevare sin natur, sier Andaur.

Hun legger til at organisasjonen forventer at Norge trår til for å dekke finansieringsgapet.

(NTB)