<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Diana har tapt en milliard siden nyttår

Tørrlastrederiet bokførte cirka 950 millioner kroner i nedskrivninger i perioden.

  Publisert 14. mai 2020 kl. 16.04
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 242 ord
  LAVERE INNTEKTER: Flåtereduksjon og lavere rater var blant årsakene til de lavere inntektene i første kvartal, ifølge Athen-baserte Diana Shipping. Her ved kamsarmaxen «Myrto». Foto: Diana Shipping

  Det Athen-baserte, New York-noterte tørrlastrederiet Diana Shipping, som også har et obligasjonslån notert på Oslo Børs, gikk med et underskudd på 102,8 millioner dollar etter skatt i første kvartal, fremgår det av rederiets kvartalsrapport.

  Det tilsvarer rundt 1,05 milliarder kroner.

  Tapet inkluderer nedskrivninger på 93,1 millioner dollar, cirka 950 millioner kroner.

  I første kvartal i fjor gikk Diana Shipping med et overskudd på 3,0 millioner dollar, et resultat som inkluderte 4,8 millioner dollar i nedskrivninger.

  Rederiets resultat pr. aksje i første kvartal i år endte på minus 1,21 dollar pr. aksje, mot pluss 0,02 dollar pr. aksje i fjor. Justert for nedskrivningene var inntjeningen pr. aksje 0,13 dollar nå, mot 0,07 dollar pr. aksje i pluss for ett år siden.

  Lavere rater, lavere inntekter

  Befraktningsinntektene i første kvartal beløp seg til 43,8 millioner dollar, ned fra 60,3 millioner i første kvartal 2019.

  Selskapet forklarer inntektsnedgangen med lavere oppnådde befraktningsrater for rederiets flåte i perioden.

  I tillegg peker Diana på at selskapet kvittet seg med ett fartøy nå i første kvartal og seks fartøyer i løpet av fjoråret.

  Rederiet hadde pr. 4. mai en flåte bestående av 41 tørrlastfartøyer.

  Negativt 2019

  I 2019 gikk Diana Shipping med et samlet underskudd på 10,5 millioner dollar, tynget av totale nedskrivninger på 14,0 millioner dollar.

  Befraktningsinntektene i fjor var på tilsammen 220,7 millioner dollar, mot 226,2 millioner i 2018.

  Resultatet i 2018 var positivt på 16,6 millioner dollar.