<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Milliardsmell for Trøim-rederi

Kraftig rateoppgang, men finansene tynger.

Publisert 28. mai 2020 kl. 13.46
Oppdatert 28. mai 2020 klokken 15.47
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 220 ord
MILLIARDSMELL: For Tor Olav Trøim og Golar LNG i første kvartal. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Et solid bidrag fra FLNG- og shipping-divisjonene sørget for at Golar LNG-inntektene kom inn på 122,6 millioner dollar i første kvartal.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) steg fra 62,9 til 76,2 millioner dollar.

Shipping-virksomheten leverte en TCE-rate på 62.000 dollar dagen, 57 prosent over nivåene i samme periode i fjor.

På bakgrunn av lavere priser i LNG/olje, samt etterspørselsreduksjon forårsaket av corona, har rederiet iverksatt en rekke tiltak som beskytter likviditeten og reduserer kostnadene.

Milliardsmell

Regnskapet tynges blant annet av finanspostene, der rederiet bokfører 54,7 millioner dollar i tap på derivater. 

Tap i tilknyttede selskaper beløper seg til 37,9 millioner dollar. Golar Partners (der Golar LNG eier 32 prosent) bidrar med 13,2 millioner dollar av dette, mens resten kommer fra Golar Power (50 prosent eierandel).

Tapene bidrar til å dra underskuddet over 100 millioner dollar. Dette tilsvarer drøyt én milliard kroner på dagens dollarkurs.

Rapporten her.

Partners doblet tapet

Golar LNG Partners leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 76 millioner dollar i første kvartal, justert for engangseffekter. Dette var opp fra 63 millioner dollar i samme periode i fjor.

Tap på derivater bidrar likevel til å sende resultatet etter skatt ned i minus 33,1 millioner dollar i kvartalet, mer enn en dobling av tapet i samme periode i fjor.

Rapporten her.

Golar LNG

(Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19
Driftsinntekter 122,6 114,3
Driftsresultat 21,2 28,9
Resultat før skatt (53,1) (4,4)
Resultat etter skatt (104,2) (41,7)

Golar LNG Partners

(Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19
Driftsinntekter 69,8 69,9
Driftsresultat 27,7 25,9
Resultat før skatt (31,1) (8,3)
Resultat etter skatt (33,1) (15,0)