<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
HAR BASE I HAMBURG: Oceanis-gründerne, fra venstre Dennis Nagel, Maximilian Otto og Erlend Sommerfelt Hauge. Foto: Privat

Lager ny markedsplass for skipsfinansiering

Gjennom nettplattformen Oceanis vil Erlend Sommerfelt Hauge og hans to medgründere revolusjonere markedet for skipsfinansiering.

Publisert 6. nov. 2020 kl. 20.14
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 801 ord

– Det er plass for en plattform der lånesøkere og långivere kan finne hverandre og kobles, sier Sommerfelt Hauge (31). Han viser til at mange banker har trukket seg ut av skipsfinansiering eller redusert utlånene i sektoren.

Forretningsideen bak Oceanis er å gjøre det enklere for rederier og tilretteleggere av shippingprosjekter å finne frem til potensielle finansieringskilder.

– Frem til nå har vi hatt 53 prosjekter publisert med til sammen 86 skip på plattformen. 35 finansinstitusjoner er registrert som brukere av tjenesten og kan indikere lånevilkår på prosjektene som publiseres på siden vår, sier gründeren. 

Selv har han bakgrunn fra skipsfinansiering i tyske DVB Bank. Også medgründer Maximilian Otto har jobbet i bransjen, både på operatør-, rederi- og finansieringssiden, mens den tredje i teamet, Dennis Nagel, har bakgrunn fra produktutvikling og digitalisering fra tyske finansoppstartsbedrifter. Sammen eier de majoriteten i selskapet, som er etablert i Hamburg.

1 mrd. dollar

Totalt etterspurt lånevolum i Oceanis har passert 690 millioner dollar, med over 1 milliard dollar i totalt indikert lånevolum fra finansinstitusjonenes side. Så langt er det konkludert tre avtaler.

Oceanis beregner seg et honorar på en halv prosent av lånebeløpet. Oppgjøret finner sted parallelt med at lånet utbetales, og det er låntager som dekker denne kostnaden.

– Vi er ennå i oppstartsfasen, men ser at vi begynner å komme opp i et betydelig volum. Mange rederier og shippingselskaper mangler oversikt over hvilke aktuelle finansieringskilder som faktisk finnes. Hos oss ligger flere alternative långivere som amerikanske og europeiske alternative investeringsfond og leasingselskaper fra mange regioner inne med kapital som er tilgjengelig for interessante prosjekter i shipping.

 – Tradisjonelt har jo rederne forholdt seg til bankene?

– Mange av bankene som har lånt ut penger til shipping har kuttet ut eller redusert satsingen på skipsfinansiering. Og de som fortsatt holder på, konsentrerer seg gjerne om større kunder med porteføljer av skip og flere ben å stå på. Markedet for finansiering av mindre og mellomstore rederier og enkeltprosjekter i shipping har dermed endret seg dramatisk på kort tid. Det er der vi kommer inn, sier Sommerfelt Hauge.

Algoritme-hjelp

Når nye prosjekter dukker opp, publiseres disse på plattformen slik at de som har penger å låne ut, kan vurdere dem.

– Poenget med Oceanis er at låntagerne her kan komme i kontakt med långivere de ikke visste eksisterte. Vi har algoritmer som hjelper oss å koble nye prosjekter med den – eller de – antatt mest aktuelle finansinstitusjonene, avhengig av den enkelte långivers preferanser.

– Poenget er å gjøre dette så oversiktlig og enkelt som mulig for begge parter, sier den norske medgründeren.

For å sikre en smidig vurdering og behandling arbeider Oceanis for å standardisere og forenkle søknadsprosessen mest mulig, men selskapet erkjenner at det vil være behov for individuelle tilpasninger fordi næringen er så sammensatt og behovene forskjellige.

– Men vi tror både søknads- og dokumentasjonsprosessen og oppfølgningen kan forenkles betydelig, sier Sommerfelt Hauge.

– Ingen vil låne ut store beløp uten en grundig sjekk av låntagerne?

– Det inngår som et ledd i kvalitetssikringen før lånet utbetales, og vi bistår med dette.

Dekker tomrommet

På spørsmål om norske rederier og finansinstitusjoner er blant brukerne svarer Sommerfelt Hauge ja, men vil ikke identifisere enkeltbrukere av plattformen.

– Jeg kan imidlertid si såpass at majoriteten av rederibedriftene som benytter seg av tjenesten er hjemmehørende i Hellas, Tyskland og Norge. Også selskaper registrert på børsene i Tyskland og i USA har benyttet seg av tjenesten vår. 45 prosent av finansinstitusjonene er ikke-europeiske. Vi ser at amerikanske og asiatiske kapitalkilder trer inn for å dekke tomrommet de tradisjonelle europeiske långiverne etterlater seg ved sin retrett fra dette markedet. 

– Tre avtaler er altfor lite til at dere kan tjene penger på dette?

– Det er en god begynnelse. Vi startet i det små i fjor, og i år har covid-19-pandemien satt en ny dagsorden for oss som for veldig mange andre. 

– Å konkludere et prosjekt fra Hamburg mellom en Singapore-basert låntager og en Hongkong-basert långiver midt under covid-uroen er for oss et godt signal på at konseptet fungerer.

– Vi opplever et jevnt tilsig både av nye prosjekter og finansinstitusjoner og får svært gode tilbakemeldinger på tilbudet. Og etter hvert som vi har bedret kvaliteten på koblingsalgoritmene ser vi at presisjonen for matching av låntager og långiver har økt.

Mer standardisert

– Det er en økning i låneindikasjoner pr. prosjekt pluss at en låneindikasjon på 9 millioner dollar mottas 32 minutter etter at prosjektet publiseres på plattformen.

– I løpet av 2021 kommer vi til å implementere et nytt, langt mer standardisert låneprodukt. Vi er i dialog med finansinstitusjoner som ikke er aktive i shipping fra før, og som ønsker å bidra med finansieringen av dette. Vi gleder oss til å se hvordan det mottas i markedet.

– Men de etablerte shippingbankene finner man ikke blant finansinstitusjonene hos dere?

– Joda, noen. Bankene vil nok kunne redusere sine kostnader en god del dersom de bruker vår plattform fremfor kun å holde seg med egne saksbehandlere, sier Erlend Sommerfelt Hauge.