<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kusinene takker nei til budet

Thomas Wilhelmsens kusiner avslår budet på 1,4 milliarder kroner for å selge seg ut av Wilhelmsen-gruppen og gjentar i stedet at de vil kjøpe ut fetteren.

Publisert 1. des. 2020 kl. 17.44
Oppdatert 3. des. 2020 klokken 11.15
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 969 ord
VIL KJØPE UT FETTEREN: Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen fronter for tre av de fire familiegrenene som gjentar tilbudet om å kjøpe ut Thomas Wilhelmsen. Foto: Bilde fra Facebook

Tirsdag utløp svarfristen som Thomas Wilhelmsen og hans selskap Cetus hadde gitt opprørerne i familien. Kusinene avviser tilbudet og gjentar i stedet at de ønsker å kjøpe ut Thomas Wilhelmsen av gruppen.

I midten av november tilbød Thomas Wilhelmsen seg å kjøpe sine kusiner ut av Wilhelmsen-gruppen for vel 1,4 milliarder kroner. 

Men partene er sterkt uenige om verdivurderingen. I mai fremmet de tre andre familiegrenene et tilbud til Thomas Wilhelmsen om å løfte ham og hans familie ut av Wilhelmsen-gruppen. 

HAR TILBUDT 1,4 MRD: Konsernsjef Thomas Wilhelmsen. Foto: Iván Kverme

Det ble opplyst at kusinene var klare til å finansiere en overtagelse av hans eierposter og A-aksjene i systemet for 3,2 milliarder kroner. 

Budet var betinget av at han i tillegg til å selge, også trakk seg fra styrene og fra ledelsen av gruppen.

Gjentar motbud

Etter hva Finansavisen forstår skal kusinene ha gjentatt dette budet i svaret som tirsdag ble sendt til Thomas Wilhelmsen. Tidligere har han gjort det klart at er en slik løsning er helt uaktuell for hans vedkommende. Dermed synes familiestriden fortsatt like fastlåst.

Thomas Wilhelmsen sier i en kommentar til Finansavisen at han er forundret over ikke å ha blitt kontaktet med tanke på forhandlinger etter at budet ble avgitt.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt tilbakemelding på budet som ble fremmet av Cetus AS 17. november for kjøp av den såkalte M-gruppens aksjer i AS Taurus. Et tilbud som, etter hva jeg kan bedømme, er på markedsmessige betingelser for denne type aksjer og langt overstiger hva dagens Taurus aksjonærer tidligere - direkte og indirekte - har gjort tilsvarende transaksjoner på, sier Thomas Wilhelmsen.

– Jeg er forundret over ikke å ha blitt kontaktet med tanke på forhandlinger etter at budet ble avgitt, da den såkalte M-guppen tydelig har signalisert at de ønsker seg ut av sitt eierforhold eller en helt annen struktur, men jeg forholder meg profesjonelt til deres avslag.

Høyere enn børskurser

– Det er kommet en del argumenter og påstander i avslaget som jeg ikke tenker å gå nærmere inn på da dette er tema som stort sett har vært dekket i media tidligere. Det er allikevel ett forhold hva gjelder deres verdianslag jeg mener bør kommenteres, det at de fortsetter å operere med verdier på aksjer som er vesentlig høyere enn gjeldende børskurser. Dette er hovedgrunnen til at deres bud fremstår som så høyt.

– Som tidligere formidlet er hverken min mor, mine søsken eller jeg selgere av våre aksjer. For oss er videre drift av virksomheten med alle våre ansatte, vår historie og felles verdiskapning i førersetet det som er viktig.

– Vi har nå vært i dialog rundt eierskapet i vår struktur i over to år, uten at det har ledet frem til noen løsning, sier Thomas Wilhelmsen.

– Mitt fokus er derfor nå å drive dette systemet videre på en profesjonell måte til fordel for alle ansatte, aksjonærer og øvrige «stakeholdere», innenfor hva jeg opplever er i henhold til premissene fra tidligere arvelatere, og ikke minst i henhold til de vedtekter, lover og regler som gjelder for våre selskaper.

Fra kusinene var dette kommentaren tirsdag ettermiddag:

– Vi synes det er naturlig at mottager får litt tid og anledning til å se på svaret vårt før vi kommuniserer noe rundt dette, skriver Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen i en e-post.

Og utdyper, etter å ha blitt kjent med innholdet i kommentaren fra Thomas Wilhelmsen:

– Vi noterer oss denne spontane uttalelsen fra Thomas Wilhelmsen etter at våre rådgivere har hatt kontakt flere ganger om tilbudet. Vi har invitert til dialog for å finne en løsning på det vi står midt oppe i.

– Forøvrig står jeg fast ved at mottager må få la vårt svar synke litt inn før vi kommenterer nærmere, sier hun.

Eier 43 prosent

Etter Finansavisens beregninger eier de tre Wilhelmsen-familiegrenene som kusinene representerer indirekte cirka 43 prosent av familiens andel av de børsnoterte virksomhetene som inngår i gruppen gjennom Wilh. Wilhelmsen Holding.

I tillegg eier de nær 40 prosent av verdiene i de private selskapene i systemet. Thomas Wilhelmsen og hans familiegren skal eie cirka 28 prosent.

Hannah Wilhelmsens selskap, som sitter med vel 40 av Taurus-aksjene, var etter Finansavisens beregninger tilbudt et oppgjør på 412 millioner kroner i budet fra Thomas Wilhelmsen og Cetus for sin post..

Selskapene som eies av søstrene Pontine og Olympia Paus var tilbudt 258 millioner kroner hver og de fire selskapene som eies av Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen, hennes to søstre Hedvig Juell og Maren Juell og moren Helen Juell - avdøde skipsreder Wilhelm Wilhelmsens søster og tanten til Thomas Wilhelmsen - tilsammen 496 millioner kroner.

Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen har flere ganger tidligere gjort det klart at det ikke er et mål for dem å bli kjøpt ut. Målet har ifølge henne hele tiden vært reell medbestemmelse, og å fornye og forbedre eierstruktur og styringsmodell til det beste for alle aksjonærene, både i de private og børsnoterte selskapene.

«Vi hadde ønsket at vi kunne fått til dette sammen med vår fetter Thomas Wilhelmsen, men må dessverre erkjenne at vi står langt fra hverandre», sa hun til Finansavisen i november.

Store verdier 

Thomas Wilhelmsens kusiner og deres finansielle rådgiver Carnegie har tidligere sagt at det ligger nettoverdier for 16,1 milliarder i Wilhelmsen-gruppen, hvorav 12,1 milliarder kroner bare i den børsnoterte delen. Dette verdianslaget skal være oppjustert i lys av kursoppgangen i Wilh. Wilhelmsen Holding-aksjen.

De har krevd å få en aktiv rolle i forvaltningen og utviklingen av disse verdiene og nektet å være baksetepassasjerer på en ferd der kun én av de fire familiegrenene som arvet verdiene etter skipsreder Tom Wilhelmsen sitter ved rattet.

Thomas Wilhelmsen sitter på A-aksjene og har det avgjørende ordet både det gjelder forvaltningen av verdiene og driften.

På spørsmål om budet på 1,4 milliarder kroner for til de tre andre familiegrenene som eies av kusinene var et «take it or leave it»-bud, eller om han kunne være villig til å diskutere prisen, svarte Thomas Wilhelmsen i november: «Dette er mitt bud og det står til 1. desember».