<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Resultatnedgang på siste børsdag

Höegh LNG legger frem et svakere driftsresultat på sin siste dag på Oslo Børs.

Publisert 27. mai 2021 kl. 07.31
Oppdatert 27. mai 2021 klokken 13.42
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 297 ord
LA FREM TALL: Adm. direktør i Höegh LNG, Sveinung Støhle, publiserte kvartalsrapport samme dag som selskapet strykes fra Oslo Børs.  Foto: NTB

HLNG

Gassrederiet Höegh LNG bokførte inntekter på 84,0 millioner dollar i første kvartal. Ned fra 86,7 millioner dollar i samme periode i fjor. 

Nedturen skyldes i hovedsak at «Höegh Giant» lå uvirksom i forbindelse med oppstarten av en kontrakt med H-Energy i India, og at «Höegh Gallion» startet på forlengelsen av kontrakten med Cheniere på lavere rater. «Arctic Lady» var på sin side i drift gjennom hele kvartalet, mens «Höegh Esperanza» drev i FSRU-modus gjennom kvartalet.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt fra 55,2 til 51,8 millioner dollar av de samme grunnene, i tillegg til høyere driftskostnader for «Höegh Giant» i forbindelse med klassing. Driftsresultatet falt fra 31,4 til 22 millioner dollar i kvartalet. 

Siste dag på børsen

Kontrakten med H-Energy i India vil ifølge selskapet påvirke resultatene i andre kvartal positivt. På den andre siden vil «Höegh Esperanza» være i LNGC-modus gjennom kvartalet, i tillegg til at «Arctic Princess» vil være ute av spill i en måneds tid i forbindelse med klassing. Når det gjelder markedsutsiktene peker selskapet på et sterkt LNG-marked, til tross for at coronapandemien har bidratt til usikkerhet i energimarkedet. Selskapets fokus vil stadig være på å slutte langsiktige FSRU-kontrakter. 

De seneste seks årene har Höegh LNG-aksjen vært i fritt fall på Oslo Børs. Siden aksjen sto i all-time high i 134,50 kroner i i juli 2016 har aksjen falt til 23,40 kroner noe som gir en selskapet en markedsverdi på 1,8 milliarder kroner. Aksjen nådde sitt absolutte bunnpunkt 20. mai i fjor på 8,10 kroner. 

Tidlig i mars ble det kjent at et Morgan Stanley-fond og Höegh-familiens private selskaper overtar alle aksjene som ikke familien allerede eier i gassrederiet. Denne transaksjonen har vært omstridt, men endte med at selskapet tas privat og strykes fra børsen torsdag.

Rapporten her.

Hoegh LNG

(Mill. USD)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter84,086,7
Driftsresultat22,931,4
Resultat før skatt-0,8-0,02
Resultat etter skatt-2,4-1,0