<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Frontline-overskudd i svakt marked

Frontline leverer plusstall og gjør det klart bedre enn det generelle tankmarkedet i første kvartal. John Fredriksen overlater styrelederjobben til svenske Ola Lorentzon.

Publisert 27. mai 2021 kl. 07.37
Oppdatert 27. mai 2021 klokken 08.28
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 649 ord
1.KVARTAL: John Fredriksen i Frontline. Foto: Iván Kverme

Kvartalsresultatene, som ble offentliggjort torsdag morgen, viser et overskudd på 28,9 millioner dollar til tross for det det svake tankmarkedet.  Det inkluderer imidlertid en gevinst på 15,7 millioner dollar på derivater og 3,1 millioner dollar i urealiserte verdipapirgevinster.

Korrigert for dette og noen andre poster ender likevel resultatet i pluss med 8,8 millioner dollar, mot et tilsvarende tap på 20,2 millioner dollar i tremånedersperioden oktober-desember i fjor.

Lavere driftskostnader og reduserte utgifter til dokksetting av skip i perioden bidrar positivt til tallene sammen med noe høyere rater enn hva selskapet oppnådde for sin flåte i fjerde kvartal.

Spotratene for Frontlines største skip, VLCC-ere i 300.000-dødvekttonnsklassen, ligger ifølge meglerhuset Clarksons Platou Securitiues fortsatt under rederiets break-even-nivåer. Det illustreres ved at inntjeningen de første fem månedene i fjor var oppe i et gjennomsnitt på 106.000 dollar pr. skip pr. dag, mens snittraten så langt i år er 13.100 dollar.  Dette gjelder for moderne eco-skip; for eldre VLCC-ere er tallene lavere.

Men Frontline har oppnådd rater som ligger over dette og gjør det bedre enn det genetrelle markedet.

Fornøyd med tallene

Adm. direktør Lars H. Barstad i Frontline Management sier at rederiet i første kvartal har dratt nytte av en moderne drivstoffgjerrig flåte som selskapet har tradet aktivt for å oppnå bedre inntjening enn referanseindeksene.

Frontline rapporterer en snittrate på 19.000 dollar pr. skip pr. dag for sin VLCC-flåte. De mellomstore suezmax-ene i flåten seilte inn 15.200 dollar dagen og aframax-skipene 12.000 dollar.

Også de to sistnevnte skipstypene har gjort det klart bedre enn markedsratene slik meglerne rapporterer dem viser; suezmax-ene ligger 3.700 dollar og aframax-ene 1.100 dollar høyere.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet i første kvartal. Frontlines forretningsmodell med fokus på rasjonell drift, konkurransedyktig finansiering samt effektiv operasjon og administrasjon, hjelper oss i utfordrende markeder, sier Barstad.

– Fortsatt utfordrende

Fredriksen-rederiet har så langt sikret laster for 70 prosent av sin VLCC-kapasitet i andre kvartal til et daglig gjennomsnitt på 18.100 dollar dagen. Tilsvarende er 63 prosent av suezmax-kapasiteten sikret et daglig snitt på 13.600 dollar og 59 prosent av aframax-kapasiteten er utleid for 14.200 dollar dagen. 

Frontline oppgir cash break-even raten til 21.500 dollar dagen for sine VLCCere.

– Tankmarkedet er fortsatt i en utfordrende periode. Produksjonsøkningene fra OPEC+ er i gang, men det tar tid før vi ser det i ratene, sier Barstad.

– Oljelagersituasjonen, både flytende og på land, er nå normalisert noe som gir rom for videre økning av produksjon. Asia er nå på vei ut av en periode med raffinerivedlikehold, som vi venter vil styrke etterspørselsbildet fremover, men spekulasjoner rundt en atomavtale mellom USA og Iran ser ut til å sette aktører litt på vent.

– På lengre sikt ser det fundamentale bildet fortsatt meget godt ut, med forventet sterk vekst i oljeetterspørsel, en aldrende flåte og en historisk lav ordrebok, sier Barstad i en kommentar yil tallene.

Lorentzon ny styreleder

På onsdagens generalforsamling i tankrederiet Frontline ble det klart at John Fredriksen overlater styreledervervet til Ola Lorentzon. Fredriksen fortsetter imidlertid i styret, der han ble gjenvalgt sammen med James O'Shaughnessy og den nye sjefen i managementselskapet Seatankers, Tor Svelland.

Lorentzon var sjef i det svenske tankrederiet ICB Shipping som Fredriksen overtok mesteparten av på slutten av 90-tallet etter en langvarig kamp.

Han ledet i noen år driftsselskapet Frontline Management i Oslo og har i flere år vært en sentral medarbeider med styreverv i flere av Fredriksen-gruppens shippingselskaper.

Frontline

(Mill. USD)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter194411,8
Driftsresultat24,7208,5
Resultat før skatt28,9165,3
Resultat etter skatt28,9165,3

Frontline

  • Oppkjøp og konsolidering var suksessoppskriften for Frontline etter at skipsreder John Fredriksen overtok det opprinnelige svenske kombinasjonsskipsrederiet Frontline midt på 90-tallet.
  • Deretter fulgte en serie aggressive oppkjøp av norske og utenlandske tankrederier. Sammen med nykontraheringer skapte disse transaksjonene grunnlaget for det som ble tidenes utbyttemaskin i norsk shipping.
  • «Vi utbetalte hele seks milliarder dollar i dividende til våre aksjonærer. I tillegg spant vi av det skipseiende selskapet Ship Finance International, som så langt har sendt to milliarder dollar til aksjonærene. Ingen andre rederier har vært i nærheten av dette», sa Fredriksen i et intervju med Finansavisen i slutten av august 2019.