<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Disse shippingaksjene bør du satse på

Flaskehalser og lang leveringstid på nye skip kan bidra til å sende shippingaksjer som Golden Ocean Group i været.

  Publisert 6. juli 2021 kl. 12.43
  Oppdatert 6. juli 2021 klokken 12.58
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 542 ord
  FAVORITT: Fredriksens Golden Ocean Group er en av de internasjonale shippingfavorittene til TS Lombard. John Fredriksen troner på toppen av listen over Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Foto: CF Wesenberg

   

  Høy etterspørsel etter varer, flaskehalser og begrenset tilgang på skip kan føre til skyhøye shippingrater. Videre vil den lange leveringstiden på nye skip kunne føre til at ratene holder seg på et høyt nivå, mener JP Morgan.

  Den høye etterspørselen kombinert med det stramme tilbudet vil føre til at verdien på skipene øker. Denne økningen i eiendelene vil kunne sende shippingaksjene videre opp.

  Noen shippingselskaper er bedre posisjonert enn andre for å dra nytte av dette i følge JP Morgan og TS Lombard. Blant de internasjonale shippingfavorittene er Fredriksens Golden Ocean Group.

  JP Morgan og TS Lombards shippingfavoritter

   

  JP Morgan

  • Det kinesiske container shipping selskapet Cosco Shipping
  • Hong Kong-baserte Orient Overseas

  TS Lombard

  • Det norske tørrbulkselsakpet Golden Ocean Group
  • Nasdaq-noterte Star Bulk Carriers
  • NYSE-noterte Genco Shipping
  • Det amerikanske shippingselskapet Eagle Bulk Shipping
  • Athen-baserte Diana Shipping

  Pågående flaskehalser

  Det siste året har globale forsyningskjeder blitt sterkt forstyrret av en rekke problemer ettersom en gjenoppblomstring i handelen og sterk etterspørsel etter varer har betydd at flere varer har måtte fraktes. 

  I april satte et av verdens største containerskip seg fast i Suez-kanalen som stoppet trafikken i nesten en uke. Kanalen er en av de travleste i verden og rundt 12 prosent av fraktrutene passerer gjennom denne kanalen. 

  I en nyutgitt rapport peker JP Morgan analytikere på pågående flaskehalser som havnestopp og mangel på containere og skip.

  I juni ble en av de travleste havnene i verden, Yantian-havnen i Shenzen, rammet av en sterk oppblomstring av corona. Det forårsaket store forsinkelser i havnen, noe som bidro til å øke shippingratene.

  –  Hendelsen i Yantian-havnen kan potensielt utvikle seg til en Suez Kanal hendelse 2.0, som kan føre til forsinkelser, tregere omløp for containere og mangel på containere, skriver JP Morgan.

  Da deler av verden åpnet opp igjen, førte en oppblomstring i handelen til mangel på containere. Det kjørte opp prisene og skapte store forsinkelser i frakt av varer fra Asia til andre steder. JPMorgan skriver at etterspørselen etter varer fortsatt er støttet av et forbedret globalt økonomisk utsyn.

  Videre viser analyser fra TS Lombard at råvarer har steget i pris ettersom den kinesiske etterspørselen har kommet tilbake. Det kan være bra for tørrbulk, slik som Golden Ocean Group.

  – Skipseiere tjener på en blomstrende råvarehandel. Så langt har vi de høyeste inntjeningene for skipene så langt i 2021 mye grunnet oppgangen i handelsvolumene av mineraler og korn til Asia og den kraftige lageroppbygningen av jernmalm og kull fra Kina, skriver TS Lombard.

  Etterspørselen i Kina er avgjørende i tørrbulkmarkedet ettersom 72 prosent av verdens jernmalm blir transportert til Kina, og dette vil kunne gi denne delen av shippingsektoren en oppblomstring. 

  Verdien på skipene vil øke

  En overbelastning i havnene vil føre til at skipene blir midlertidig holdt oppe. Det vil begrense tilbudet av skip.

  Mangel på skip kan se ut til å være et vedvarende problem. I følge analytikere i JP Morgan vil ikke nye bestilte fartøy bli levert før tidligst 2023.

  Høy etterspørsel kombinert med et stramt tilbud vil føre til at verdien på skipene øker. Skip regnes som eiendeler for et rederi, ettersom de generer kontantstrøm.

  Stigningen i verdien på skipene vil derfor øke selskapets netto aktivaverdi, som er verdien av eiendeler minus gjeld. Dette vil videre kunne drive aksjekursene opp, uttaler TS Lombard.