<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Refinansierer for 3,5 mrd.

Höegh Autoliners refinansierer flåten.

  Publisert 20. apr. 2022 kl. 19.00
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 207 ord
  ØKT FINANSIELL HANDLEFRIHET: Adm. direktør Andreas Enger i Höegh Autoliners inngår en ny låneavtale som gir det børsnoterte rederiet reduserte avdrag, lengre løpetid og lavere rentemarginer. Foto: Höegh Autoliners

   

  Bilskipsrederiet Höegh Autoliners har sikret seg tilsagn fra ni ikke navngitte nordiske og europeiske banker for et nytt lån på opptil 400 millioner dollar, tilsvarende drøye 3,5 milliarder kroner.

  Refinansieringen betyr at bankene får sikkerhet i færre skip enn før. Tilsammen 13 bilskip bygget mellom 1995 og 2005 med en samlet markedsverdi på 437 millioner dollar vil være ubeheftet når den nye lånepakken er på plass.

  De årlige nedbetalingene reduseres fra 80 til 52 millioner dollar og løpetiden forlenges, samtidig som rederiet oppnår lavere rentemargin. Tilsammen gir dette Höegh Autoliners økt finansiell fleksibilitet.

  Selskapet tar sikte på å fullføre refinansieringen i løpet av juni måned.

  Kraftig resultathopp

  I fjor seilte rederiet inn totale driftsinntekter på 947 millioner dollar, opp fra 727 millioner dollar i 2020.

  EBITDA-resultatet steg fra 175 til 203 millioner dollar og årsresultatet til 125 millioner dollar, fra minus 19 millioner dollar året før etter tilbakeføring av tidligere nedskrivninger og sterke fjerdekvartalstall.

  I forbindelse med at selskapet ble børsnotert på Euronext Growth hentet Höegh 131 millioner dollar i ny egenkapital. Kapitalutvidelsen er benyttet til å bestille en serie nye miljøvennlige bilskip.

  Mot slutten av dagen onsdag ble Autoliners-aksjen omsatt for 28,50 kroner. Det gir rederiet en markedsverdi på nær 5,5 milliarder kroner.