<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Er gjeldfritt etter kraftig inntektsvekst

Høye rater i tørrlast har satt Spar Shipping istand til å tilbakebetale all bankgjeld. Bergen-rederiet er gjeldfritt og har 23 skip i et sterkt fraktmarked.

    Publisert 1. juli 2022 kl. 19.07
    Lesetid: 4 minutter
    Artikkellengde er 842 ord
    ØKENDE SKIPSVERDIER: Eide Knudsen-familien i Bergen eier en av de større tørrlastflåtene i Norge gjennom Spar Shipping, som teller 23 bulkcarriere med en snittalder på 12 år. VesselsValue anslår at dagens Spar-skip har en markedsverdi på 436 millioner dollar. Det er langt over hva de er bokført til. Foto: Spar Shipping