<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Høyst usikre på hvordan krigen slår ut

Europas iver etter å erstatte russisk gass har gitt LNG-rederiene vind i seilene, men Höegh LNG advarer mot effektene av krigen.

Publisert 24. aug. 2022
Oppdatert 24. aug. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 314 ord
Höegh Grace Foto: Höegh LNG

Höegh LNG leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 46,8 millioner dollar i andre kvartal, noe som var ned fra 52,7 millioner dollar i samme periode i fjor. 

Inntektene kom inn på 86,9 millioner dollar, og falt dermed marginalt fra andre kvartal 2021. I forhold til første kvartal falt inntektene fra 91,8 millioner dollar, etter at termineringen av en FSRU-kontrakt i India sendte Höegh Giant ut i ledighet fra sent i april.

Resultatet etter skatt gikk fra minus 19,4 til minus 7,5 millioner dollar.

Varsler svakt andre halvår

Konsernet venter at resultatene i andre halvår vil påvirkes av at tre flytende lagrings- og regassifiseringsskip (FSRU-er) tas ut av drift for å bli modifisert og forberedt for nye prosjekter senere i år og neste år. 

Videre vil én FSRU tas ut for å bli reklassifisert i løpet av tredje kvartal.

Resultatene vil bli ytterligere negativt påvirket av oppgjøret med den tidligere Höegh Giant-befrakteren.

Snart full sysselsetting

Det positive er likevel at Höegh LNG venter full sysselsetting av flåten når arbeidet på de nye, lange FSRU-kontraktene starter opp i løpet av de neste 6-12 månedene – med unntak for en potensielt senere oppstart for Australia-kontrakten. 

Enda lenger frem har konsernet startet vurderingen av potensielle vekstmuligheter, inklusive utvidelse av FSRU-flåten med nybygg eller konvertering av LNG-skip til FSRU-er.

Høy etterspørsel, men...

Höegh LNG karakteriserer etterspørselen etter FSRU-er som fortsatt høy, noe som naturligvis henger sammen med at Europa er ute etter å erstatte russisk gass med LNG-import for å sikre energileveranser.

Som en konsekvens av denne etterspørselen er verdens FSRU-flåte ifølge rapporten enten sysselsatt på lange kontrakter eller har inngått kontrakter der arbeidene starter i nær fremtid.

Höegh LNG erkjenner likevel at effekten av Ukraina-krigen på konsernets drift er «høyst usikker», og viser eksempelvis til at en eventuell opptrapping av konflikten fortsatt kan forstyrre forsyningskjedene og utløse ytterligere ustabilitet i verdensøkonomien.

Rapporten her.