<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Kan lamme veksten

Rederiforbundets sjef Harald Solberg er bekymret for at regjeringen overvurderer hvor bra det egentlig går i næringslivet.

Publisert 27. sep. 2022 kl. 13.28
Oppdatert 27. sep. 2022 klokken 13.28
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 522 ord
ADVARER MOT KORTSIKTIGHET: – Økonomisk krevende tider må ikke lede til kortsiktighet i form av kutt i langsiktige investeringer som styrker vekstkraften i økonomien, sier Rederiforbundets adm. direktør Harald Solberg. Foto: Iván Kverme

– Man kan ikke lenger legge til grunn at norsk økonomi fyrer på alle pluggene. Det stemte kanskje for tre måneder siden, men slik er det ikke nå. Det jeg er mest redd for er at man leser bildet feil, overvurderer de gode tidene og iverksetter tiltak som slår veldig negativt ut, sier Solberg.

– Svarer man med å øke skattene og gjennomføre nye innstramninger for bedrifter og private eiere kan den fremtidige veksten i næringslivet lammes i betydelig grad, sier han.

– Stram line

Torsdag 6. oktober presenterer regjeringen statsbudsjettet for 2023. Det legges frem i en tid preget av ekstreme energipriser, høy inflasjon, økte renter og stor økonomisk uro.

Tirsdag omtalte Finansavisen SR-Banks ferske konjunkturbarometer. Det dokumenterer at bedriftenes forventninger til fremtiden har fått en knekk etter en periode med god vekst.

Norges Banks regionale nettverk viser at bedriftene forventer et klart vekstfall. Og Norges Banks prognoser samtidig med forrige ukes renteheving viser negativ vekst i fastlands-BNP neste år, i praksis en resesjon.

Ifølge SSBs nesten like ferske konjunkturrapport er Norge på vei inn i en klar lavkonjunktur. 

Harald Solberg deler bekymringene: – Regjeringen balanserer på en stram line. Effekten av strømprisene, høy inflasjon og økte renter trekker allerede inn masse kjøpekraft i næringslivet.

– Hvis regjeringen putter enda mer stein i sekken ved å øke skattene er jeg veldig bekymret for den langsiktige veksten.

Advarer mot feil medisin 

Rederiforbundets leder oppfordrer til varsomhet og mener det er viktig at samfunnet evner å prioritere verdiskaping i økonomiske krisetider.

– Med krig i Europa og et svært utfordrende økonomisk bilde er det viktigere enn noen gang at statsbudsjettet bidrar til å sikre stabile og konkurransedyktige rammevilkår for bedrifter og jobbskapere. 

– Vi advarer sterkt mot å øke skattene på bedrifter og norske eiere, sier Solberg.

Han viser til at regjeringens foretrukne forhandlingspartner, SV, allerede har varslet at partiet vil øke skattene. Før helgen presiserte i tillegg Arbeiderpartiet skatteløftet i valgkampen og åpnet for økte skatter på flere områder.

Solberg sier at kraftige skatteøkninger vil være feil medisin overfor bedrifter som nå har store utfordringer med høy kostnadsvekst og mener Norge allerede har et av verdens mest omfordelende skattesystemer.

– Men i skipsfarten er det jo gode tider og rom for å kunne bidra mer til fellesskapet?

– Bildet er veldig fragmentert. Vi har også mange landbaserte bedrifter i den maritime klyngen; selskaper som opererer i tøffe internasjonale markeder og som rammes kraftig av strømpriser og annen kostnadsøkning.

Ønsker stabile rammevilkår

– Det er viktig at man tenker stabile rammevilkår og forstår at en kraftig tilstramning i kostnadsbasen – særlig hvis dette suppleres med kutt i forventede investeringer – vil kunne slå svært uheldig ut, også for mange av våre virksomheter.

Solberg sier han skjønner regjeringens ønske om å være tydelig i prioriteringene, men påpeker at ingen har tatt høyde for prisøkningene som nå rammer næringslivet.

– Det er viktigere enn noen gang å prioritere vekstkraften i økonomien. Stabile rammevilkår er ekstra viktig i urolige tider.

Rederiforbundet legger til grunn at regjeringen opprettholder prioriteringen av det grønne skiftet, blant annet ved å fullføre planene om byggestart for Ocean Space Centre i Trondheim.

– Økonomisk krevende tider må ikke lede til kortsiktighet i form av kutt i langsiktige investeringer som styrker vekstkraften i økonomien, sier Solberg.