<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
SalMar oppe i 90 prosent
SalMar kontrollerer nå cirka 90,01 prosent i NTS.
Helge Gåsø har solgt seg helt ut av NTS etter Salmar-bud
Investeringsselskapet Gåsø Næringsutvikling har solgt alle aksjene i NTS etter budet fra Salmar.
Regjeringen setter landbasert oppdrett på vent
– Behov for tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land, i motsetning til akvakultur i sjø, sier fiskeri- og havministeren.
Kjendistung oppdretter går inn i Atlantic Sapphire
Petter Stordalen hamstret aksjer etter skrellen i Atlantic Sapphire. Nå laster Refsnes-familien, Ferd-Andresen og Witzøe opp med flere titalls millioner.
Viken kommune støtter lakseskatten
Viken kommune slutter seg til regjeringens lovforslag om å innføre grunnrenteskatt og naturressursskatt på havbruk.
Milliontilskudd til laksetrapper i Beiarelva
Statskog gir tre millioner kroner til laksetrapper i Beiarelva. Tiltaket vil gi en kraftig økning i lakseførende strekning.
Lakseprisene ventes å falle betydelig
Lakseprisene er ned 10 kroner fra forrige uke, og neste uke ventes det et betydelig fall, ifølge Intrafish.