<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tynges av lav laksepris

I første kvartal falt Mowis operasjonelle driftsresultat fra 196 til 109 millioner euro. Resultatnedgangen skyldes i stor grad en sterkt fallende laksepris.

  Publisert 13. mai 2020 kl. 06.41
  Oppdatert 13. mai 2020 klokken 11.33
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 602 ord
  FALL: Konsernsjef Ivan Vindheim Mowi la onsdag frem en førstekvartalsrapport som ble negativt påvirket av lav laksepris i kjølvannet av coronaviruset. Foto: Iván Kverme

  Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro i første kvartal, som er en nedgang fra 196 millioner euro i samme periode i fjor. På forhånd ventet analytikerne et driftsresultat på 108 millioner euro.

  I kvartalsrapporten skriver oppdrettsgiganten at det operasjonelle driftsresultat i første kvartal ble sterkt påvirket av fallende priser som resultat av den omfattende globale nedstengningen i kjølvannet av coronakrisen.

  – Til tross for at covid-19 har gitt store markeds- og logistikkutfordringer, har driften vært tilnærmet normal. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å opprettholde produksjonen også fremover og samtidig sikre god HMS. Jeg er ekstremt stolt av alle de nær 15.000 Mowi-ansatte som gjør dette mulig, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

  Resultat før skatt kom inn på nærmere minus 94 millioner euro, som tilsvarer et tap på i overkant av én milliard kroner.

  Mowi

   
  (Mill. eur) 1. kv./20 1. kv./19
  Driftsinntekter 884,8 979,4
  Operasjonelt driftsresultat 109,3 196,1
  Resultat før skatt -93,7 248,8
  Driftsresultat pr. kilo 1,31 1,88
  Slaktevolum (i tonn) 83.119 104.118

  Opprettholder volum

  I første kvartal slaktet Mowi 83.119 tonn fisk, ned fra 104.118 tonn i tilsvarende kvartal i år. Selskapet opprettholder imidlertid volumguidingen på 450.000 tonn for 2020.

  Oppdrettselskapet venter at slaktevolumet skal komme inn på 102.500 tonn i andre kvartal. Av dette volumet er kontraktsdekningen på 42 prosent i Norge, 41 prosent i Skottland og 50 prosent i Chile.

  I Canada og på Færøyene har ikke selskapet sluttet på kontrakt, mens kontraktsdekningen er på 66 prosent i Irland for andre kvartal.

  Mowi venter at driftsinvesteringene (CAPEX) fortsatt vil være på rundt 265 millioner euro i år, og ser en økning i arbeidskapitalen på 90 millioner euro. 

  Ved utgangen av første kvartal var den rentebærende gjelden på 1.337 millioner euro, mens målet på sikt er at gjelden skal være på 1.400 millioner euro

  Mowi

   
  • Sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. 
  • Har hovedkontor i Sandviken i Bergen. 
  • Konsernsjef er Ivan Vindheim, som tok over etter Alf-Helge Aarskog november 2019. 
  • Styreleder er Ole-Eirik Lerøy. 
  • Grunnlagt med navnet Mowi i 1964. 
  • Fikk nåværende selskapsform i 2006 etter sammenslåing av selskapene Pan Fish, Marine Harvest og Fjord Seafood. 
  • Byttet så tilbake til navnet Mowi i 2018. 
  • Største aksjonær er John Fredriksen gjennom Geveran Trading.

  Hardt rammet

  Coronaviruset påvirket handelsstrømmer, logistikk og distribusjon vesentlig i kvartalet. HoReCa-segmentet (Hotell, Restaurant og Catering) var særlig rammet av tiltakene som ble iverksatt for å hindre spredningen av viruset. Lavere etterspørsel i HoReCa ble delvis oppveid av økt salg innenfor dagligvare. 

  Selv om første kvartal var utfordrende, produserte både Mowi Feed og Mowi Consumer Products rekordhøye volumer for et førstekvartal.

  – Å kontrollere hele verdikjeden har vist seg å være svært verdifullt i en krevende periode med økt etterspørsel av videreforedle produkter på bekostning av HoReCa. Vår nedstrømskapasitet kombinert med våre langsiktige partnere innenfor dagligvare har vært avgjørende viktig for oss, sier Vindheim, og legger til:

   – Vi har begynt å se gjenåpninger i noen land og tegn på økt etterspørsel som resultat av dette. Jeg er trygg på at etterspørselen etter laks vil komme tilbake på før covid-19 nivå etter hvert som verden returnerer til normalen.

  Forsinkelser

  Ifølge kvartalsrapporten har coronavirusutbruddet gitt en vanskelig start for Mowi Brands i både USA og Frankrike. 

  I Frankrike ble Mowi Brand introdusert på den største matmassen i landet i første kvartal, men lanseringen i retailmarkedet er blitt utsatt som følge av coronaviruset

  Mowi Brand ble lansert på Amazon Fresh i USA med markedsføring på tvers av sosiale medier for å bygge merkevare. På grunn av coronaviruset ble markedsituasjonen vanskelig og lanseringer vil bli forsterket når ting normaliserer seg.

  Som nevnt i en børsmelding 20. april er beslutningen om utbytte for første kvartal foreløpig utsatt til andre kvartal på grunn av usikkerheten rundt coronakrisen.