<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Må hoste opp mer info innen seks måneder

Roxel Aqua har fått medhold av Nærings- og fiskeridepartementet, men må innfri kravet om mer dokumentasjon innen et halvt år for å få støtte.

Publisert 9. mars 2021 kl. 13.12
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 233 ord
RIGGUTNYTTELSE: Octopus-konseptet baserer seg på å trekke merder ned fra rigger offshore. Her en oppjekkbar rigg i Svartehavet. Foto: Bloomberg

Roxel Aqua har fått medhold av Nærings- og fiskeridepartementet i en klagesak som angår selskapets Octopus-konsept, fremgår det av en melding fra departementet.

Octopus-konseptet innebærer at nedsenkbare merder skal kunne trekkes ned under havoverflaten fra oljerigger.

Konseptet tar utgangspunkt i oppjekkbare rigger og bruk av 12–14 merder som omkranser riggene – og Roxel Aqua har søkt om 14 utviklingstillatelser for konseptet.

Departementet mener Octopus-konseptet oppfyller kravet om betydelig innovasjon – som er nødvendig for å få tildelt utviklingstillatelser – men peker samtidig på at konseptet ikke er så godt dokumentert som det burde vært.

Frist på seks måneder

– BETYDELIG INNOVASJON, MEN...: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Anders Horntvedt

– Roxel Aqua har et nytt, innovativt og fremtidsrettet konsept. Det innebærer etter vårt syn betydelig innovasjon, men det er også vår vurdering at deler av konseptet ikke er så godt dokumentert som det burde ha vært, slår fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) fast i meldingen.

– Det er derfor en forutsetning at Roxel Aqua innen seks måneder blant annet dokumenterer at konseptet lar seg drive i utsatte værområder, tilføyer Ingebrigtsen.

Opprinnelig ble Roxel Aquas Octopus-søknad avslått av Fiskeridirektoratet. Forklaringen var at kravet om betydelig innovasjon ikke var oppfylt. Med departementets nye vurdering sendes saken nå tilbake til Fiskeridirektoratet, opplyses det.

Samtidig vil Roxel Aqua måtte oppfylle vilkårene i departementets vedtak – innen seks måneder. Direktoratet vil da se på selskapets søknad om utviklingstillatelser på nytt.