<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Minister trenger eksperthjelp – hyrer inn laksetopper

Regjeringen vil rydde opp i regelverket for havbruksnæringen.

Publisert 16. mars 2021 kl. 08.37
Oppdatert 16. mars 2021 klokken 08.42
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 179 ord
VIL RYDDE OPP: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NTB

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil rydde opp i gamle forskrifter, og ber en arbeidsgruppe komme med ti forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen, går det frem av en melding fra departementet.

– Jeg har ved en rekke anledninger fått innspill til endringer og forenklinger av regelverket som berører havbruksnæringen. Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer for både de store og små aktørene i næringen, slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskapning, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier statsråden.

Arbeidsgruppen skal komme med sine forslag innen 1. juni i år, og disse vil ifølge meldingen begrense seg til forenklinger av regelverk som faller inn under ministerens konstitusjonelle ansvar. Dette gjelder særlig regelverk etter akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven.

Gruppearbeidet skal ledes av Ellingsen Seafood-sjef Line Ellingsen. Hun vil ha med seg Fredd Wilsgård (Wilsgård fiskeoppdrett), Jim Roger Nordly (STIM), Liv Marit Aarseth (Grieg Seafood) og Harald Ellefsen (SANDS)

Departementet minner videre om at den jobber med en ny strategi som skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring. Denne planen skal legges frem før sommeren.