<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Politiet: Systematisk juks i fiskerinæringa utgjør en nasjonal trussel

I sin første trusselvurdering løfter politiet fram systematisk juks i fiskerinæringa som en alvorlig trussel. Politiet ser organisert kriminalitet av ulik grad.

Publisert 18. mars 2021 kl. 08.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 415 ord
JUKS: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er enig i at fysisk kontroll ikke strekker til i fiskerinæringen. Foto: NTB

Politidirektoratet offentliggjorde sin første nasjonale trusselvurdering torsdag. Fiskerikriminalitet er blant de nasjonale truslene som løftes fram i trusselvurderingen.

«Det vurderes som meget sannsynlig at enkelte næringsutøvere vil videreføre et omfattende ulovlig fiske og under- og feilrapportering av fangst», heter det i trusselvurderingen, der politiet også tror det vil bli gjort betydelige ulovlige uttak av kongekrabbe.

Fra Brevgiro til Vipps

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) lanserte sammen med Økokrim-sjef Pål Lønseth en ny offensiv mot juks i fiskerinæringa i januar. Ifølge statsråden innvarsler tiltakene en ny og irreversibel retning i fiskerikontrollen. Blant annet skal alle fiskefartøy ha elektronisk sporing som ikke kan manipuleres. Det skal også innføres ikke-manipulerbare veiesystemer på land.

– Vi erkjenner at fysisk kontroll ikke strekker til. For å sette et bilde på det skal vi prøve gå fra Brevgiro til Vipps i fiskerikontrollen. Vi skal ta i bruk ny teknologi for å få en smartere kontroll. Dette handler om kjempestore verdier som tilhører fellesskapet. At fiskerikriminalitet er en del av politiets trusselvurdering illustrerer at dette er en veldig viktig sak for fellesskapet, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen til NTB.

Mye faktisk kriminalitet

Det er Økokrim som har den øverste ansvaret for å avdekke og etterforske fiskerikriminalitet. Økokrim-sjef Pål Lønseth ser en viktig næring, spredt over hele landet, med kontrollmekanismer som gjør rommet for misligheter stort.

– Basert på vår etterretningsinformasjon er det mye faktisk kriminalitet som begås. Dessuten er det i større grad enn før utenlandske kriminelle aktører som vi ser utgjør en risiko for kriminalitet og organisert kriminalitet innenfor fiskerifeltet, sier Lønseth til NTB.

Truer de som vil drive lovlig

Økokrim-sjefen avviser at det er å kriminalisere en hel næring ved å peke på «enkelte aktører», slik trusselvurderingen formulerer det.

– Vi karakteriserer ikke fiskere som sådan. De fiskerne og mottakene vi snakker med, er oppriktig opptatt av at mange begår ulovligheter og at det går ut over dem. Ulovligheten truer konkurransekraften til de som ønsker å drive lovlig, sier Lønseth.

Stor utfordring

I trusselvurderingen heter det at ulovlig fiske kamufleres ved underrapportering. Det skal av flere aktører i mange år ha vært vesentlig og systematisk underrapportering. Ifølge Politidirektoratet er det viktig å bekjempe fiskerikriminaliteten både på grunn av omfanget og miljøaspektet.

– Bestillingen i den nasjonale trusselvurderingen er å finne de største truslene. Vi får tilbakemelding med de største nasjonale kriminalitetsområdene som har en negativ utvikling. Her dukker fiskeri opp som en av de store utfordringene og viser at en nasjonal trusselvurdering kan løfte fram områder som ellers ikke får så mye oppmerksomhet, sier avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, til NTB.

(©NTB)