<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Milliardfusjon i laks

NTS-datter og SalmoNor danner midtnorsk laksekjempe med 40.000 tonn i potensielt slaktevolum.

  Publisert 2. juni 2021 kl. 08.16
  Oppdatert 2. juni 2021 klokken 17.18
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 352 ord
  FUSJONSAVTALE: Styrene i NTS og SalmoNor vil slå sammen førstnevntes Midt-Norsk Havbruk med SalmoNor. Bildet er hentet fra NTS-rapporten for andre kvartal 2019. Foto: NTS

  NTS

  Styrene i NTS og SalmoNor har onsdag inngått transaksjonsavtale med sikte på å gjennomføre en fusjon mellom førstnevntes heleide oppdrettsselskap Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor, går det frem av en børsmelding

  Transaksjonen planlegges finansiert med oppgjør i vederlagsaksjer og kontanter fra NTS. Det sammenslåtte selskapet vil hete SalmoNor.

  Øyner betydelige synergier

  NTS vil med denne fusjonen styrke sin posisjon betydelig innenfor oppdrett. Ifølge meldingen forventes samlet slaktevolum for begge selskapene til rundt 37.000 tonn i 2021, med potensial til senere å nå 40.000 tonn.

  Styreleder i NTS, Odd R. Øie, forventer betydelige synergier. 

  – Med denne transaksjonen tar NTS et nytt og viktig steg mot vårt uttalte mål om å være en aktiv deltaker i produksjonen av 100.000 tonn norsk laks, sier han i en kommentar.

  Verdsettelse: 3 milliarder

  SalmoNor verdsettes til 2.975 millioner kroner etter utbetaling av 380 millioner i utbytte til aksjonærene i SalmoNor før fusjonen. 100 millioner kroner av vederlaget er betinget oppnåelse av noen forhåndsbestemte milepæler. 

  Aksjonærene i SalmoNor får 20 prosent av oppgjøret i kontanter, bestående av 495 millioner i fast vederlag og 100 millioner kroner i tilleggsvederlag. Aksjeandelen (resterende 80 prosent) tilsvarer 26,44 millioner aksjer i NTS til kurs 90 kroner.

  Vederlagsaksjene vil bestå av en kombinasjon av egeneide aksjer i NTS, nye aksjer utstedt av NTS og aksjer som kjøpes tilbake fra eksisterende aksjonærer.

  – Svært god historikk

  SalmoNor er ifølge meldingen en fullintegrert lakseoppdretter med 10 konsesjoner for oppdrett av laks og «med svært god operasjonell og finansiell historikk». Selskapet slaktet i 2020 rundt 13.000 tonn (sløyd vekt), og forventer i 2021 å slakte rundt 14.500 tonn.

  SalmoNor er delvis selvforsynt med smolt gjennom datterselskapet SalmoNor Settefisk AS og slakter fisken hos SalmoSea AS som allerede eies sammen med Midt-Norsk Havbruk. SalmoNor omsatte for 614 millioner kroner i fjor, og selger fisken gjennom det deleide selskapet Seaborn.

  Forutsatt godkjennelse fra Konkurransetilsynet, forventes fusjonen å bli gjennomført innen utløpet av tredje kvartal 2021.

  NTS

   
  • Morselskap som produserer og selger laks i Norge, selskapet tilbyr også maritim transport. 
  • Opererer innenfor oppdrett, shipping, godstransport og andre tjenester. 
  • Selskapets primærvirksomhet er lakseoppdrett. 
  • Har hovedkontor i Namsos og adm. direktør er Harry Bøe.