<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Milliardemisjon i boks for SalMar

SalMar ser flere attraktive investeringsmuligheter, og har hentet 2,7 milliarder kroner. 

Publisert 9. juni 2021 kl. 07.43
Oppdatert 9. juni 2021 klokken 10.21
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 248 ord
HENTET 2,7 MILLIARDER: SalMars toppsjef og gründer Gustav Witzøe. Foto: Iván Kverme

 

Ved stengetid på Oslo Børs tirsdag opplyste SalMar om at selskapet vurderer å utstede 4,5 millioner nye aksjer i selskapet gjennom en rettet emisjon.

Like før midnatt kom børsmeldingen om at de 4,5 millioner aksjene var utstedt til kurs 602 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 2,7 milliarder kroner. SalMar understreker at de nye aksjene ikke inkluderer retten til kontantutbyttet (20 kroner pr. aksje) som ble annonsert 9. april.

Emisjonskursen utgjør en rabatt på 4,6 prosent i forhold til tirsdagens sluttkurs (justert for utbyttet).

Kverva tok 300 millioner

Kverva Industrier AS, største aksjonær og et selskap i nær tilknytning til primærinnsiderne Gustav M. Witzøe og Kverva AS, samt konsernsjef Gustav Witzøe, har blitt tildelt 498.339 nye aksjer, tilsvarende en tildeling på minstegrensen 300 millioner kroner. Kverva Industrier vil etter gjennomføring av emisjonen eie 59.934.476 aksjer i SalMar, tilsvarende en eierandel på drøye 53 prosent.

Videre har LIN AS, et selskap i nær relasjon til styreleder Leif Inge Nordhammer, blitt tildelt 25.065 nye aksjer, og vil etter emisjonen eie 1.299.685 aksjer i SalMar.

Ser flust av muligheter

Nettoprovenyet vil gå til attraktive investeringsmuligheter på tvers av hele verdikjeden, inklusive kjøp av laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper, samt organiske investeringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett, slakteri- og videreforedlingsaktiviteter.

Emisjonen vil også benyttes til utvikling av havbasert produksjon gjennom Smart Fish Farm-pilotprosjektet, inklusive oppbygging av organisasjon og utviklingsløp «for å muliggjøre hurtig utvikling av oppdrett på åpent hav og i eksponerte havområder» i tråd med selskapets strenge lønnsomhets- og operasjonelle krav.