<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Åpner for nye muligheter

Økningen i den norske makrellkvoten etter kvotebytter med andre land gir nye muligheter for flåten, mener fiskeriministeren.

Publisert 29. juni 2021 kl. 15.28
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 301 ord
HEVER KVOTEN: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil at fiskerne skal utnytte den forhøyede makrellkvoten. Foto: NTB

– Brexit og manglende adgang til britisk sone har skapt store utfordringer for makrellflåten, men den forhøyede norske makrellkvoten for 2021 åpner for nye muligheter, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). 

I slutten av mai  bestemte Fiskeridepartementet seg for å fastsette forhøyet norsk makrellkvote for i år på 298.299 tonn. Men etter å ha byttet med andre land er den norske kvoten for 2021 satt opp til 304.648 tonn.

– Utnytt mulighetsrommet

– Den norske kvoten for 2021 er som kjent basert på makrellens stigende sonetilhørighet i norske farvann. Jeg vil derfor oppfordre flåten til å utnytte mulighetsrommet vi nå får og fiske mest mulig av årets kvote i norske farvann, sier Ingebrigtsen. 

Den nye og forhøyede kvoten skal fordeles mellom fartøygruppene med utgangspunkt i etablerte nøkler.

For fartøy med ringnottillatelse og for trålgruppen fastsettes det en foreløpig underregulering av fartøykvotene med 30 prosent. Dette skal sikre at en viss andel av kvotene kan spares til høsten når fisket tradisjonelt foregår i norske farvann og kan bidra til stabile leveranser av makrell til landindustrien.

Når fiske i internasjonalt farvann stort sett er avsluttet til høsten, er det meningen at Fiskeridirektoratet skal oppheve underreguleringen. 

Øker fartøyskvoten

Ingebrigtsen sier videre at han har vurdert andre tiltak for årets makrellfiske, og åpner for større redskapsfleksibilitet til fartøy med ringnottillatelse. Slike fartøy vil nå få adgang til å bruke trål i Norskehavet (utenfor grunnlinjen nord for 62 grader nord), på samme måte som fartøyene i kystfartøygruppen.

– Det bør også bli mer regningssvarende å fiske makrell i åpen gruppe, og jeg har derfor besluttet å øke fartøykvoten fra 10 til 25 tonn, sier han.

Fiskeri- og sjømatministeren vurderer også å gi fritak fra låssettingspåbudet i samfisket etter makrell for 2021, begrunnet i den spesielle situasjonen for årets makrellsesong, og at det er usikkert hvordan forløpet av makrellsesongen blir.