<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norcod har tapt 200 yngel på utstyrssvikt

Torskeoppdretteren Norcod anslår at 200 yngel har rømt gjennom riften som ble oppdaget i en av deres merder den 23.juli.

  Publisert 4. aug. 2021 kl. 14.53
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 111 ord
  TORSKEOPPDRETT: Nordcod driver med torskeoppdrett. Foto: Dreamstime

  NCOD

  Det ble oppdaget en vertikal rift på 57 masker under en rutinemessig kontroll i en av Norcods anlegg den 23.juli 2021. Saken ble rapportert til Fiskeridepartementet og det skal ha blitt iverksatt umiddelbare tiltak for å reparerer skaden. 

  Norcod anslår at 200 yngel har forlattmerden. Selskapet opplyser om at hendelsen ikke vil medføre økonomiske eller finansielle konsekvenser for Norcod. 

  Utstyret er mindre enn 2 måneder gammelt og skal være laget av det selskapet omtaler som førsteklasses polyesternett, som er overlegen industristandard. Produsenten undersøker saken og kommer tilbake med sine funn etter hvert, opplyser selskapet. Norcod skriver at de har økt hyppigheten av inspeksjoner, inntil en konklusjon er oppnådd sammen med produsenten om årsaken til svikten.