<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regjeringen foreslår ny, miljøvennlig ordning for oppdrettsnæringen

Den nye ordningen med miljøteknologitillatelser skal åpne for bruk av mer areal langs kysten, men det vil bli stilt strenge miljøkrav til søkerne.

Publisert 24. aug. 2021 kl. 08.31
Oppdatert 24. aug. 2021 klokken 08.36
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 326 ord
NYTT FORSLAG: Her et oppdrettsanlegg i Sognefjorden. Foto: Anders Horntvedt

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett, opplyser departementet tirsdag.

– NY RETNING: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: NTB

Formålet med forslaget er å løse miljøutfordringer samt å kunne utnytte nye arealer langs kysten.

I henhold til forslaget vil det kunne tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse det første året, og hver søker kan maksimalt få tildel ti tillatelser.

Det vil dessuten bli stilt strenge miljøkrav til de som søker om tillatelser.

– Vi har naturgitte fortrinn for å produsere mer sunn sjømat som verden trenger. Derfor foreslår vi en ordning med nye miljøvennlige tillatelser som gir næringen mulighet til å ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi for å produsere mer sjømat, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i meldingen.

– MER BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: NTB

– Mer bærekraftig matproduksjon

­– Dagens produksjon i åpne merder vil fortsatt være grunnstammen i norsk oppdrett. I tillegg har vi lagt til rette for landbasert oppdrett og havbruk til havs. Med denne ordningen peker vi ut en ny retning som gir oppdrettsnæringen mulighet til å ta i bruk nye arealer langs kysten, sier han videre.

Tillatelsesordningen vil komme i tillegg til veksten som tilbys på normal måte gjennom trafikklyssystemet, understrekes det.

– Havbruksnæringen skaper store verdier for Norge. Men videre vekst må skje innenfor bærekraftige rammer. Hensynet til natur generelt, og villaksen spesielt, er av avgjørende betydning. Denne ordningen vil bidra til positiv teknologiutvikling, og en mer bærekraftig matproduksjon, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i meldingen.

Høring om kort tid

Det nye forslaget innebærer krav til null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus, krav om minst 60 prosent oppsamling av slam, samt krav knyttet til rømmingssikkerhet.

Tildelingene kan skje basert på auksjon eller via innovasjonskonkurranse.

Det nye forslaget vil komme på høring om kort tid, og regjeringen vil da utdype ordningen ytterligere, ifølge Ingebrigtsen.