<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tar tak i lakselusa – vil utrede nullutslipp

– Villaksen kan bli rødlistet for første gang, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Nå varsler han grep. 

  Publisert 10. sep. 2021 kl. 11.02
  Oppdatert 10. sep. 2021 klokken 12.32
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 148 ord
  VIL VERNE VILLAKSEN: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: NTB

  Regjeringen lanserer en handlingsplan med tiltak mot de viktigste truslene for villaksen, går det frem av en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet fredag.

  – Handlingsplanen inneholder tiltak mot blant annet lakselus, rømt oppdrettsfisk, Gyro, vannkraftregulering, forsuring, overutnyttelse og fremmede fiskearter som pukkellaks, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en kommentar.

  – Villaksen kan nå bli rødlistet i Norge for første gang. Det er helt klart at det trengs konkrete tiltak for å snu denne utviklingen, legger han til.

  Rømt oppdrettslaks og lakselus regnes ifølge meldingen som de to største truslene for villaksen.

  – Lakselus utgjør en stor risiko for villaksen. Regjeringen vil blant annet utrede krav om nullutslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg fra og med 2030, sier Rotevatn.

  Planen inneholder også tiltak mot en rekke andre påvirkningsfaktorer. Eksempelvis skal utfisking av rømt oppdrettslaks økes. Videre skal det utredes nye metoder for å spore og merke oppdrettslaks, samt hindre at rømt oppdrettslaks gyter.