<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Britiske importkrav utsettes: Bedre tid for sjømatnæringen

Britiske myndigheter utsetter i krav til veterinær grensekontroll.

Publisert 14. sep. 2021 kl. 15.56
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 281 ord
FORNØYD: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er fornøyd med utsettelsen av veterinær grensekontroll.  Foto: Fiskeridepartementet

Britiske myndigheter kunngjorde tirsdag at de vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll, som blant annet ville ha ført til helsesertifikater ved import av sjømat. 

Ifølge fiskeridepartementet vil dette gi norsk sjømatnæring mer tid til å tilpasse seg nye importkrav som Storbritannia innfører som følge av brexit.

– Storbritannias utmelding av EU vil føre til mer omfattende importkrav for den norske sjømateksporten, og det er viktig at vi finner gode løsninger slik at kravene i så liten grad som mulig blir til hinder for eksporten. Selv om vi var forberedt på at helsesertifikat skulle innføres fra 1. oktober er jeg glad for at Storbritannia nå velger å utsette fram til et bedre system er på plass, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fases inn i 2022

Det er hensynet til næringslivet, behov for mer dialog med EU og andre lands myndigheter samt forsinkelser som følge av pandemien som har ført til utsettelsen. 

Storbritannia er det det tredje største markedet for norsk sjømat målt etter volum og det femte største eksportmarkedet målt etter verdi. I fjor ble det eksportert 147.000 tonn sjømat til britene til en verdi av 6,2 milliarder kroner.

I en pressmelding tirsdag skriver departementet at Norge er i god dialog med britiske myndigheter med mål om å finne gode løsninger for den norske eksporten av matvarer og andre produkter av animalsk opprinnelse til Storbritannia etter brexit.

De nye importkravene, som var planlagt innført fra 1. oktober 2021, vil fases inn i løpet av første halvår 2022. Fra og med 1. juli 2022 må produkter av animalsk opprinnelse som importeres til Storbritannia, som for eksempel norsk sjømat, gjennomgå full veterinær grensekontroll og helsesertifikater skal utstedes av Mattilsynet ved eksport.