<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ice Fish Farm sluker Laxar

Styret i Ice Fish Farm har godkjent utkaste til avtale om overtagelse av Laxar.

    Publisert 22. apr. 2022 kl. 18.41
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 78 ord

    Med referanse til børsmeldingen 13. desember 2021 har styret i Ice Fish Farm i dag godkjent utkastet til avtale om overtagelse av Laxar Fiskeldi ehf. Transaksjonen ventes å skje innen utgangen av 2. kvartal 2022, heter det i en børsmelding fredag. 

    I den forbindelse med sammenslåingen vil selskapet også innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å godkjenne utstedelse av 37.525.424 nye vederlagsaksjer til aksjonærene i Laxar. Med de nye aksjene vil det totale antall utestående aksjer i selskapet øke til 91.525.424.