<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Må ta kostnader på over 200 mill. knyttet til søksmål

Publisert 24. aug. 2022
Oppdatert 24. aug. 2022
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 168 ord
LA FREM TALL: Austevoll Seafood. Austevoll Seafood

 

Austevoll Seafood hadde i andre kvartal et driftsresultat før biomassejusteringer på 1,1 milliarder kroner, opp fra 0,9 milliarder i samme periode i fjor.

Inntektene beløp seg til 7,9 milliarder kroner, sammenlignet med 6,3 milliarder i andre kvartal 2021.

Selskapet påpeker at det har vært sterk prisutvikling på all sjømat også i andre kvartal, men ekstraordinært sterkt for laks og ørret.

«Denne prisutviklingen har løftet inntjeningen fra konsernets havbruksvirksomhet og fiskerivirksomhet, men har på kort sikt vært krevende for deler av konsernets øvrige industrielle virksomhet», heter det i rapporten.

Saksøkt

I kjølvannet av EU-kommisjonens pågående undersøkelser har flere norskeide havbruksselskaper, herunder også selskap i Lerøy Seafood Group-konsernet, blitt saksøkt av kunder i USA og Canada.

Selskapet påpeker at kostnadene er betydelige, og konsernet har i andre kvartal kostnadsført påløpte kostnader, samt foretatt avsetninger, på totalt 211 millioner kroner knyttet til søksmålene.

«Kostnadene omfatter betydelige advokatsalær, andre relaterte utgifter, samt forlik», skriver Austevoll.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.30

Austevoll Seafood

Austevoll Seafood
(Mill. kroner) 2. kv./22 2. kv./21
Driftsinntekter 7 851,9 1 262,0
Driftsresultat før biomassejusteringer 1 139,1 867,2
Resultat før skatt 2 223,3 1 489,4
Resultat etter skatt 1 752,2 1 158,5