<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Svakere enn ventet fra Lerøy

Lerøy Seafood leverte rekordomsetning i andre kvartal. Det operasjonelle driftsresultatet når likevel ikke opp til analytikerkorpsets forventninger. 

Publisert 24. aug. 2022
Oppdatert 24. aug. 2022
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 564 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood. Eivind Yggeseth

 

Som i første kvartal, har det i andre kvartal vært en svært sterk prisutvikling på all sjømat, men ekstraordinært sterk for laks og ørret. Denne prisutviklingen gir økt inntjening i Lerøy Seafoods havbruksvirksomhet og fiskerivirksomhet, men på kort sikt er det svært krevende for konsernets øvrige industrielle virksomheter.

Lerøy fikk et driftsresultat eksklusive forlikskostnader og før verdijusteringer i andre kvartal på 923 millioner kroner, noe som er en økning på 58 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen ble på 6.567 millioner kroner, en økning fra 5.304 millioner kroner i samme periode i fjor. 

På forhånd ventet analytikerne et driftsresultat før verdijusteringer på 1.038 millioner kroner, ifølge Infront konsensus. Omsetningen var ventet til 6.120 millioner kroner. 

Lerøy opplyser at det i andre kvartal har gjort avsetninger knyttet til et erstatningssøksmål i USA på 211 millioner kroner og at kostnadene omfatter betydelige advokatsalær, andre relaterte utgifter og forlik. Søksmålet stammer fra 2019, da Lerøy sammen med fem andre norske produsenter og selgere av norsk oppdrettslaks ble saksøkt for konkurransebegrensende samarbeid i laksemarkedet. Selskapene har hele veien ment at kravene er grunnløse, men i mai i år meldte selskapene at de likevel hadde inngått et forlik. Det totale forliksbeløpet for alle de saksøkte er på 85 millioner dollar. 

Rekordomsetning

Lerøy viser til at høye priser har gitt den høyeste kvartalsomsetningen noen gang for selskapet og peker på at sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor.

Havbrukssegmentet leverte økt resultat i kvartalet. Lakseprisen var høy også i andre kvartal, basert på fortsatt høy etterspørsel og lavt tilbud. Slaktet volum var noe lavere enn samme periode i fjor, men vil ifølge selskapet øke i andre halvår i år. Inflasjonspress i økonomien og lavt slaktet volum påvirker kostnadsutviklingen.

Slaktet volum av laks og ørret estimeres til 203.000 tonn for inneværende år (inkludert Lerøy sin andel i Scottish Seafarms). Det er noe lavere enn tidligere guiding på 208.000 tonn. 

– I andre halvår 2022 vil slaktet volum av laks og ørret øke. Som vanlig har vi en sesongmessig nedgang i prisene i andre halvår, men det underliggende markedet er stramt, og vi forventer fortsatt god inntjening i havbruk, sier konsernsjef Henning Beltestad i børsmeldingen. 

Ekstrem prisutvikling

Ekstrem prisutvikling på sjømat og kostnadsinflasjon i så å si alle innsatsfaktorer preger resultatene i segmentet VAP, salg og distribusjon. Konsernet leverer en stor andel av sine produkter på kontrakter til strategiske kunder i sluttmarkedene, og det tar tid å fullt ut få reflektert høyere priser og kostnadsinflasjon på innsatsfaktorer, slik som transportkostnader, ut i markedene.

I sum ga den ekstreme prisutviklingen denne delen av virksomheten for første gang et negativt driftsresultat. Driftsresultatet i segmentet var minus 64 millioner kroner i andre kvartal, noe som er en vesentlig reduksjon fra 161 millioner kroner i samme periode i fjor. 

– Lerøy har utviklet langsiktige relasjoner med en rekke strategiske kunder. Dette sikrer stabilitet og er en forutsetning for å bygge verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Det tar imidlertid tid før siste tids kostnadsinflasjon er fullt ut reflektert i verdikjeden. Dette påvirker inntjeningen i VAP, salg og distribusjon negativt, men det langsiktige bildet er ikke endret. Vi forventer gradvis forbedring gjennom andre halvår, sier Beltestad.

Konsernets kontraktsandel for laks i kvartalet var 46 prosent. Oppnådd kontraktspris er høyere enn tilsvarende kvartal i fjor, men vesentlig lavere en spotprisen i kvartalet, opplyser selskapet.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.45