<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mowi deler ut over én milliard til aksjonærene

Andre kvartal ble tidenes beste kvartal i Mowis historie. Det kommer aksjonærene til gode som får et utbytte på nærmere 1,2 milliarder kroner.

Publisert 24. aug. 2022
Oppdatert 24. aug. 2022
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 502 ord
REKORDKVARTAL: Konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi kunne onsdag legge frem det beste kvartalsresultatet i selskapets historie. Foto: Lise Åserud

 

Oppdrettsgiganten Mowi fikk et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 320 millioner euro i andre kvartal, mot 137 millioner i samme kvartal foregående år. Driftsinntektene landet på 1,23 milliarder euro, mot 1 milliard i andre kvartal 2021.

Ettersom både slaktetall og og det operasjonelle driftsresultatet allerede var kjent, var det knyttet stor spenning til hvor stort utbytte laksegiganten ville dele ut, i det som har vært et kvartal preget av historisk høy laksepris.

Styret i Mowi har besluttet et ordinært kvartalsvis utbytte på 2,30 kroner pr. aksje tilsvarende 50 prosent av inntjeningen.

Det betyr at Mowi deler ut nærmere 1,2 milliarder kroner til aksjonærene.

– Jeg er fornøyd med driften vår i kvartalet og måten vi har klart å dra nytte av de høye lakseprisene på - så en stor takk til alle våre ansatte som har gjort dette mulig, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i forbindelse med tallslippet.

Mowi solgte 65 prosent av laksen i spotmarkedet i perioden, hvor lakseprisen har svingt mellom 100 og 125 kroner, ifølge Fish Pool.

– Vi har aldri sett priser på dette nivået før. Det viser potensialet for videre verdivekst i laksekategorien forutsatt at produksjonen fortsetter å vokse, sier Vindheim.

Mowi

(Mill. eur) 2.kv./22 2.kv./21
Driftsinntekter 1.231 1.000
Operasjonelt driftsresultat 320 137
Resultat før skatt 456 159
Resultat etter skatt 353 127

Kursfall

Til tross for rekordkvartal reagerte investorene på Oslo Børs med å sende Mowi-aksjen ned. Onsdag ettermiddag ble aksjen handlet ned 3,4 prosent til 210,9 kroner.

Analytikerne Alexander Aukner i DNB Markets og Nils Tommesen i Fearnley Securities beskriver Mowis kvartalstall som ganske nøytrale, men peker begge på at utbyttet var lavere enn hva både de og konsensus hadde ventet.

«Utbyttet på 2,3 kroner pr. aksje var under vårt estimat på 3,7 kroner, hvor vi antok en utbetalingsgrad på 75 prosent. Dette er imidlertid på linje med Mowis utbyttepolitikk om å betale ut minimum 50 prosent av resultat pr. aksje som utbytte kvartalsvis», skriver Thommesen i en oppdatering.

Aukner ventet et utbytte på 3,33 kroner pr. aksje, noe høyere enn konsensus som ventet 3,18 kroner.

Har nådd kostnadstoppen

I takt med stadig høyere laksepris har oppdrettselskapene også måttet kjempe mot kostnadsinflasjonen. Mowis oppdrettskostnad steg fra 4,78 euro pr. kilo i første kvartal til 5,10 euro pr. kilo i andre kvartal.

– Slik vi ser det nå så er det ingen indikasjoner på at kostnadene vil øke fra nivået i andre kvartal til tredje og fjerde kvartal på gruppenivå, sier finansdirektør Kristian Ellingsen i Mowi under kvartalspresentasjonen.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at nylig nedgang i flere råvarer kan indikere et vendepunkt i prisutviklingen på fôr.

Vil slakte mer

Mowi gjør ingen endringer med utsiktene for i år, og venter fortsatt et slaktevolum på 460.000 tonn laks i 2022.

I tredje kvartal venter laksegiganten å slakte 131.000 tonn laks, hvor det ventes at slaktevolumet i Norge vil utgjøre 84.000 tonn. Det er en økning fra andre kvartal, der selskapet slaktet 103.000 tonn.

Mowi opplyser at andelen fastpriskontrakter av ventet slaktevolum ligger på 22 prosent i Norge i tredje kvartal. I tillegg er kontraktsdekningen 59 prosent i Skottland, 49 prosent i Chile og 82 prosent i Irland. Det er ikke sluttet kontrakter for virksomhetene i Canada og på Færøyene.