<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regjeringen setter landbasert oppdrett på vent

– Behov for tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land, i motsetning til akvakultur i sjø, sier fiskeri- og havministeren.

  Publisert 20. des. 2022 kl. 08.16
  Oppdatert 20. des. 2022 klokken 15.30
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 237 ord
  SETTES PÅ VENT: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) setter nå alle fremtidige søknader om landbasert oppdrett på vent. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet innfører midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til fiskeoppdrett på land.

  Ifølge departementet vil stansen gjelde til et nytt regelverk for landbasert akvakultur er på plass, og vil i første omgang gjelde i seks måneder.

  – Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling innen konsepter som søker tillatelse til akvakulturproduksjon på land. Det tyder på at næringen er innovativ og i rask vekst. Vi ser imidlertid at det er behov for tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land, i motsetning til akvakultur i sjø, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

  Trenger tydeligere skille

  Bakgrunnen for den midlertidige stansen er at det foreligger en rekke søknader om konsepter med nær tilknytning i sjø, noe som utfordrer regelverkets skille mellom akvakultur i sjø og på land. 

  Flesteparten av søknadene som ligger til behandling hos fylkeskommunen er for gjennomstrømningsanlegg.

  Departementet opplyser at det om kort tid vil sende et nytt regelverk på høring. Fylkeskommunen vil dermed ikke kunne motta nye søknader og stansen iverksettes umiddelbart. Søknader som allerede ligger inne vil bli behandlet på normal måte.

  – Trafikklyssystemet skaper vekst innenfor bærekraftige rammer for oppdrett i sjø. Når det gis tillatelse til akvakultur på land for et anlegg med nær tilknytning til sjø, kan slike anlegg påvirke sjø og sjøbaserte oppdretteres mulighet for vekst innenfor trafikklyssystemet. Av hensyn til miljøet og annen oppdrettsvirksomhet i sjø, er det viktig at vi unngår dette, sier Skjæran.