<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Er over 90 prosent – forlenger frist

Chess.com har passert 90 prosent-grensen for minsteaksept og tvangsinnløsning i Play Magnus, men venter ennå på den regulatoriske gjennomgangen.

Publisert 3. nov. 2022 kl. 12.30
Oppdatert 3. nov. 2022 klokken 12.31
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 216 ord
BUD AKSEPTERT: Magnus Carlsen er en av medgründerne av Play Magnus. Foto: NTB

PMG

Chess.com-datter Chess Growthco la i august frem et bud på kurs 13 kroner for alle utestående aksjer i Play Magnus. Da akseptperioden løp ut 2. november hadde budgiver mottatt aksept fra aksjonærer som representerer over 90 prosent av utestående aksjer, går det frem av en børsmelding torsdag. 

Dermed er vilkåret om minsteaksept for budet oppfylt, og grensen for å kunne tvangsinnløse resten av aksjonærene oppnådd.

Nærmere bestemt er aksepter mottatt for i overkant av 55,5 millioner aksjer, tilsvarende 90,39 prosent.

Forlenger frist

Samtidig opplyser Chess Growthco om at det regulatoriske vilkåret i budet fremdeles ikke er oppfylt, og budgiveren har derfor forpliktet seg til ikke å lukke transaksjonen før etter 8. desember. Basert på dette, og i påvente av den pågående regulatoriske gjennomgangen, flyttes den såkalte «long stop»-datoen fra 24. november til 15. desember – i tråd med vilkårene i tilbudsdokumentet.

«Long stop»-datoen er fristen for når alle vilkårene tilknyttet en transaksjon må være oppfylt slik at den kan fullføres, og er etablert M&A-praksis. Er en transaksjon ikke fullført ved fristens utløp, vil avtalen enten bli terminert automatisk eller en av partene ha retten til å trekke seg.

På kurs 13 kroner verdsetter Chess.com-budet Play Magnus til nærmere 800 millioner kroner. Budet ble enstemmig anbefalt av styret.