<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Coronafrykt i utleiemarkedet

Rekordmange boligutleiere tegner utleieforsikring hos Husleie.no. Samtidig ringer mange leietagere og ber om betalingsutsettelse.

Publisert 22. mars 2020 kl. 19.05
Oppdatert 24. mars 2020 klokken 21.17
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 649 ord
DOBBELTSIDIG VIRUSEFFEKT: Husleie.no-sjef Kjetil J. Olsen venter en nedkjøling i boligutleiemarkedet på kort sikt. Men om mange får problemer med huslånene sine, kan situasjonen også resultere i et hetere leiemarked enn før. Fotio: Husleie.no  

– Veldig mange private utleier opplever i disse dager at leietagerne deres allerede er blitt, eller står i fare for å bli permitterte. Det er stor etterspørsel etter gode råd for hvordan man skal håndtere dagens ekstraordinære situasjon, sier Kjetil J. Olsen

Sjefen for den nettbaserte utleieplattformen Husleie.no venter nedkjøling av leiemarkedet for boliger som følge av coronatiltakene, i alle fall på kort sikt.

– Det har vært en sterk økning i antall utleiere som vil redusere sin risiko gjennom å forvalte leieforholdet med utleieforsikring.

Eksplosiv interesse

– Vi forventer at situasjonen vil eskalere i dagene og ukene fremover, særlig når de store permitteringsvarslene begynner å komme, sier Olsen.

I dag bor cirka 530.000 norske husholdninger i en leid bolig, noe som tilsvarer rundt 24 prosent av alle landets husstander.

Utleieportalen Husleie.no fikk umiddelbart merke corona-effekten etter at regjeringens begynte å snakke om massekarantene og stengte skoler.

Frem til forrige helg, det vil si i uken mellom 8. og 15. mars, hadde plattformen en 37 prosents økning i antall utleiere som registrerte seg på tjenesten, og 54 prosent flere enn normalt var inne for å skrive skrive kontrakt for leieforholdet.

Samtidig har 64 prosent flere tegnet abonnementsavtaler som inkluderer utleieforsikring, som blant annet dekker tap på leieforholdet utover depositumet.

Betalingsutsettelse

Men det er ikke bare egne økonomiske bekymringer som gjør at utleiere ringer inn. Mange tar også kontakt og lurer på hvordan de kan hjelpe sine leietagere i den vanskelige tiden.

– Veldig mange leietakere ringer oss også. De fleste henvendelsene gjelder muligheter for utsettelse på innbetaling.

 Hva kan dere gjøre med det?

– Hovedsakelig oppfordrer vi utleierne til å gi beboerne sine litt slakk, sier Olsen.

Den nettbaserte utleieplattformen har vært i drift i rundt to år, med mål om å gjøre livet enklere og rimeligere for både privat utleier og leietager. Abonnementet inkluderer en rekke tjenester, fellesavtaler og automatiserte prosesser, som standardiserte leiekontrakter, depositumskontoer, innkreving av husleie, utleieforsikring, indeksregulering, oppsigelse av leietakere, annonsering og annet.

Tjenesten har hatt sterk vekst, og brukes i dag ved nær 15 prosent av alle nye leieforhold som blir inngått i Norge.

Dobbeltsidig problem

I en kundeundersøkelse fra før corona-utbruddet oppga rundt 15 prosent av de private utleierne at de har hatt problemer med å overholde egne betalingsforpliktelser på grunn av forsinkelse med innbetalingen fra leietakere. 25 prosent hadde opplevd tap på grunn av ubetalt husleie.

– Dette viser hvilken sårbar gruppe de private utleierne er i utgangspunktet. Dagens situasjon vil neppe bidra til å gjøre dette bildet noe særlig lysere, og vi venter at disse tallene kommer til å øke fremover, sier Olsen.

– Før corona-utbruddet var det hele 54 prosent av leietakerne som sa at de opplevde det som vanskelig eller veldig vanskelig å fremskaffe nok penger til depositum for sin nåværende leiebolig. Igjen indikerer det at dette er en gruppe i boligmarkedet som ofte ikke har den aller beste økonomiske utrustningen.

Etterspørselen kan øke

Olsen venter mindre mobilitet i markedet fremover fordi folk blir boende lenger der de er.

– Men folk må jo ha et sted å bo, og ledige boliger må leies ut, poengterer Olsen.

– Utleiemarkedet vil nok bli kjøligere på kort sikt, og utleiere må nok forvente en reduksjon i inntektene på grunn av leietakernes lavere betalingsevne- og villighet.

På noe lengre sikt tror han imidlertid at resultatet kan bli en høyere etterspørsel etter å leie bolig.

– Hvis dette blir en vedvarende situasjon der mange flere får problemer med å betjene gjelden sin, kan resultatet like godt bli en økning i utleiemarkedet på lengre sikt, sier Olsen.

–Særlig hvis bankene ikke er samarbeidsvillige - eller har mulighet til å hjelpe.

– Hvilke råd gir dere folk som nå føler seg utrygge?

– Igjen, hvis man allerede vet at leietakerne sliter økonomisk så vurder å gi dem litt slakk hvis du kan. Prøv å få i stand avtaler hvor begge parter kommer godt ut av det, sier Olsen.

– For leietakere gjelder noe av det samme. Hvis du vet at utleieren din sliter økonomisk, så vær ekstra påpasselig med å betale husleien i tide.