<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ringes ned av beilere

Q-Free skulle kvitte seg med to forretningsområder. Nå er det plutselig kjøperinteresse for alle delene av trafikkteknologiselskapet. 

  Publisert 28. okt. 2020 kl. 15.22
  Oppdatert 30. okt. 2020 klokken 10.31
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 563 ord
  I SPILL: Konsernsjef Håkon Volldal i Q-Free har opplevd kjøperinteresse for alle forretningsområdene, etter at to ble lagt ut for salg. Q-Free

  Q-Free eller bedre kjent som kø-fri, leverer systemer for innkreving av bompenger og effektiv trafikkavvikling. Kursutviklingen har vært forferdelig og på fem år er aksjen ned 53 prosent.

  Godt gjemt i onsdagens kvartalsrapport går Q-Free QFR langt i å kommunisere at det er ekstern interesse for å kjøpe ut deler av virksomheten.

  – Vi har tidligere kommunisert at noen av våre forretningsområder er bedre eiet av noen andre, og de er klassifisert som «eiendeler til salgs». Det har trigget en del henvendelser fra aktører som ønsker å kjøpe deler av selskapet, sier konsernsjef Håkon Volldal i Q-Free.

  – Hvilke forretningsområder/produkter er det snakk om?

  – Vi har fått henvendelser vedrørende alle forretningsområdene. Derfor synes vi det var riktig å kommunisere til markedet at det foregår en rekke prosesser, sier han.

  Behov for konsolidering

  Ved utgangen av tredje kvartal hadde Q-Free en balanse på 915 millioner kroner, hvorav 104 millioner kroner var definert som «eiendeler til salgs». I notene fremgår det at parkering og «infomobility»-virksomheten er definert til salgs.

  – Det er strukturelle endringer i bransjen, som er blitt fremskyndet av coronapandemien. Mange aktører ser derfor behov for å konsolidere og bygge sterkere tilstedeværelse i enkelte markeder eller styrke produkttilbudet, sier Volldal.

  – Er det noen som ønsker å kjøpe hele selskapet?

  – Tilbake i 2018/2019 var det en aktør som ønsket å kjøpe oss, og den prosessen ble også kommentert av selskapet. Det er imidlertid få som synes at samtlige av våre forretningsområder passer perfekt inn i deres planer, sier konsernsjefen.

  Lav prising

  Onsdag klokken 15.15 ble Q-Free omsatt for 4,60 kroner på Oslo Børs, etter en kursoppgang på 2,2 prosent. Egenkapitalen prises nå til 410 millioner kroner, og legger man til netto rentebærende gjeld på 233 millioner kroner lander selskapsverdien på 643 millioner kroner.

  I tredje kvartal fikk selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 32 millioner kroner. 

  Antar man at Q-Free vil ha det samme driftsresultatet det neste året gir det en EV/EBITDA-multippel på litt over 5.

  – Jeg har kjøpt aksjer i år, og har troen på selskapet. Som konsernsjef skal man ikke ha så mye meninger om aksjekursen, men jeg registrerer at vi ikke slår «knockout» på andre selskaper når det gjelder prising på multipler, sier Volldal, og fortsetter:

  – Prisingen tror jeg bærer preg at det er en del som har brent seg på Q-Free opp gjennom årene. Vi er derfor blitt en «glemt» aksjer. Nå har vi 180 millioner kroner i likviditetsreserver, lønnsomheten er på vei opp, og vi er definitivt en ESG-aksje.

  Sterk ordreinngang

  Q-Free omsatte for 210 millioner kroner i tredje kvartal, som er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med i fjor. Nedgangen skyldes redusert produktsalg og forsinkede prosjektleveranser som følge av coronapandemien.

  – Vi har en bedre inntektssammensetning enn tidligere, og en høyere andel av software-salg. Det er med på å løfte marginen. Nå har vi ingen prosjekter som går dårlig, og vi var tidlig ute med å kutte kostnadene da coronaviruset kom, sier han.

  Det er imidlertid ordreinngangen som konsernsjefen er mest tilfreds med. I tredje kvartal var den på 354 millioner kroner, mens det i tillegg er 300 millioner kroner i tildelte ikke signerte kontrakter.

  Q-Free

   
  (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19
  Driftsinntekter 210,4 242,6
  EBITDA 32,2 30,1
  Resultat før skatt 2,1 28,4
  Resultat etter skatt 3,0 25,4

  Dermed er ordrereserven på 1.169 millioner kroner, som er 12 prosent høyere enn ved utgangen av andre kvartal.

  – Det har vært tungt å lande kontrakter under coronapandemien, men vi har jobbet knallhardt for å sikre nye oppdrag. Som følge av ordreinngangen forventer vi god lønnsomhet de kommende kvartalene, sier Volldal.